Nyheter

Nyhetsbrev 19

Publicerades den 5 februari 2020

 

Nyhetsbrev nr 19

– med landsbygden i fokus

 

Hur skapar Leader vägar in i framtiden för landsbygden?

Välkommen att följa med på en resa genom Sverige och hur vi berättar om landsbygdens roll på olika sätt i våra Leaderområden.

Varje dag, varje timme så jobbar alla våra projekt – stora som små – i våra 53 Leaderområden för att stärka, berika, lyfta, värna om, marknadsföra, ta tillvara och vårda våra landsbygder.
Alla dessa fantastiska människor skapar genom sitt engagemang en framtid för hela det Sverige som ligger utanför tätort och stad.

Hur berättar vi då för allmänheten om det som våra projekt gör för vårt land?

Vi har slumpvis valt ut sex fina exempel på hur man på helt olika sätt kan berätta om hur viktiga våra Leaderprojekt är.


Tipsa oss gärna om det är något särskilt område eller kampanj som du tycker gör detta extra bra: maria.lundgren@leaderskanens.se 

 

Vi Landsbyggare – en ovärderlig kommunikationssatsning

Vi Landsbyggare ska sprida inspiration och en attraktiv bild av landsbygdens verksamheter i Höga Kusten.

Vi Landsbyggare är en stor satsning inom platsutveckling. Genom att lyfta fram Landsbyggarna som lyckas skapa sitt drömliv vill Leader Höga Kusten lyfta fram entreprenörskapet och livskvaliteten på landsbygden.

Leader Höga Kusten initierade satsningen Vi Landsbyggare för att stärka den positiva bilden av landsbygden och uppmuntra fler att förverkliga sina idéer och driva sin verksamhet i Höga Kusten. I fokus för kampanjen står Landsbyggarna: entreprenörer som skapar en levande landsbygd och sysselsättning i Höga Kusten.

”Vi är många timmar, udda tider och inspiration på en farstukvist i solen”

Som en del av satsningen har filmer gjorts där Landsbyggarna porträtteras, ger sina bästa tips för att komma igång och en film om hur Leader Höga Kusten kan stödja fler Landsbyggare att förverkliga sina drömmar.

https://vimeo.com/252874303

Satsningen har fått bred räckvidd, och kopierats av fler Leaderområden i Sverige. EU-kommissionen har visat intresse för arbetet att skapa en positiv attityd till landsbygden.

Utöver kampanjen består Vi Landsbyggare-projektet även av nätverksdagar, Landsbyggaredagen med inspiration, innovation och förutsättningar för långsiktiga samarbeten. Den tredje delen består i att få att opinionsbildare och politiker att förstå vilken drivkraft som finns på landsbygden och vikten av att skapa en positiv bild av landsbygden.

För frågor kontakta: Projektledare Eva Jilkén tel +46(0)73 946 46 20, eva@leaderhogakusten.se

http://www.landsbyggare.se 

 

Mitt Europa visar nyttan av EU-investeringar

2019 deltog Sverige för tredje gången i den EU-gemensamma informationskampanjen Mitt Europa. Tillsammans visade vi hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt.

 

Mellan 4 maj till 12 maj deltog Sverige i informationskampanjen Mitt Europa. Syftet med kampanjen är att ge möjlighet till EU-finansierade projekt och företagssatsaningar att öppna upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta i samhället.

Över 150 projekt, från Jokkmokk till Malmö, visade då upp sin verksamhet på olika sätt. Det hölls öppet hus, seminarier, mässor, tävlingar, tipspromenader och mycket mer.

I vårt område deltog ”Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla ursprungligen från 1600-talet ”

Läs mer på:
https://eufonder.se/eu-fonder/mitt-europa.html


Under 2020 kommer Leader Nordvästra Skåne med Öresund att delta under Mitt Europa med Leaderbussen. Mer information kommer. 

 

Landsbygdsdagen 2019

Landsbygdsdagen vänder sig till personer, organisationer, politiker och intressenter inom området landsbygd i Malå kommun, Norsjö kommun och Skellefteå kommun.

2019 hölls eventet lördagen den 23 november. Under dagen fick deltagarna ta del av ett program bestående av många olika exempel som berör landsbygdernas framtida förutsättningar. Leader Skellefteå Älvdal var på plats och informerade. Ett av områdets projekt, Byautvecklingsrådet – Projekt Byggkoncept för landsbygden – berättade om hur de utvecklar ett byggkoncept för landsbygden.

 

Ute på landsvägarna: Leaderbussen – en rullande mötesplats

 

Idén med Leaderbussen utvecklades av Landsbygdsnätverket som tillsammans med fyra olika Leaderområden gjorde en pilotsatsning:

Leader Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020
Leader Folkungaland
Leader Östra Skaraborg och Leader Nordvästra Skaraborg
Leader Vättern

http://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/leader/leaderbussen.106.73034b9c16545536315ee844.html

Andra områden som sedan har anammat konceptet med stor framgång är:
Leader Sydöstra Skåne
http://www.leadersydostraskane.se/nyheter/2019/04/12/leaderbussen/
 
Leader Västra Småland, kika på deras film här:
https://www.youtube.com/watch?v=Pb_AbwF1XpE


Vi på Leader Nordvästra Skåne med Öresund planerar en Leaderbuss till våren 2020 – mer info kommer!

 

Folkungagalan lyfter projekt som utvecklar landsbygden

Folkungagalan arrangeras av Leader Folkungaland, och görs för att lyfta Leaderprojekt och lokala aktörer som inom Folkungalands verksamhet och område har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt.

På galan utses Årets förening, Årets Leaderprojekt, Årets mikroprojekt och Årets eldsjäl

2019 års Leaderprojekt blev Art Camp, Vadstena

Läs mer:

http://www.leaderfolkungaland.se/folkungagalan/gala-17-oktober-2019/

 

Ullbaggen – visar på de goda exemplen 

”Ullbaggepriset lyfter fram goda exempel på projekt och företag som har fått finansiering från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling”

Vinnarna av Ullbaggen 2019

Smarta lands- och kustbygder: Länsstyrelsen Uppsala län

Vinnare: Bygdeägt AB

Juryns motivering:

Bygdeägt AB har tagit ansvar för sin bygd och genom en bred delaktighet och ett hängivet engagemang säkerställt en pricksäker utveckling just för den här bygden. Genom en innovativ organisationsform där bygdens invånare själva gått samman och äger aktiebolaget så har de skapat möjligheten att få tillgång den service de behöver. Detta har lett till att bygden numera har en modern lanthandel samt en tankstation. Utöver att satsningen har bidragit till nya sysselsättningsmöjligheter på landsbygden och att bygdens attraktivitet ökat så har satsningen även bidragit till att stärka lokalsamhället och enskilda individers inflytande över bygdens utveckling.

Nya affärsmöjligheter på landsbygder: Leader Polaris 2020

Vinnare: Renodlat

Juryns motivering:

Renodlat och Cora Karlsson hjälper till att starta allt från små hönserier till kryddodlingar i arktiska växthus. Detta och mycket mer har man med stor framgång lyckats med så långt norrut som i Gällivare kommun i Lappland! Här odlas 10 mil ovan polcirkeln och en mil norr om odlingsgränsen. Renodlat producerar med högsta kvalitet maxade mikrogrönsaker med minsta avtryck på moder jord. Med väl genomtänkta målgrupper och med ett brinnande engagemang har projekt Renodlat fått fler händer i jorden, återuppväckt intresset för såväl odling som lokal mat och skapat konkreta resultat som kommer att leva vidare under lång tid.

Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Vinnare: Sommarkul

Juryns motivering:

Sommarkul är ett årligen återkommande projekt som erbjuder roliga aktiviteter på sommarlovet för barn och unga mellan 4 och 13 år. Konceptet har utvecklats med åren och somrarna 2018 och 2019 erbjöd sommarkul aktiviteter under en hel vecka, genom projektstöd från Lokalt ledd utveckling Halland. Genom sitt driv och engagemang har Arbana och Isabella knutit kontakter och inlett samarbeten med kommunala och privata aktörer i området. De har erbjudit ortens barn och unga meningsfulla aktiviteter och har engagerat äldre ungdomar som ledare. Sommarkul är uppskattat och Arbana och Isabella arbetar nu för att sprida konceptet till fler platser.

Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling: Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkeda

Vinnare: Steget före

Juryns motivering:

Att vara steget före är något som detta projekt verkat för genom att arbeta utifrån individernas förutsättningar och matcha dessa gentemot de behov som finns på arbetsmarknaden. Projektet har lyckats med att närmare 200 nyanlända har nått en egen väg till sysselsättning. Genom att arbeta i och med olika nätverksgrupper där deltagarna utbyter metoder och erfarenheter har projektet lett till att integration blivit en naturlig del. En framgångsfaktor är att projektet Steget före har fyllt ut ett tomrum som uppstått i flera av de landsbygdskommuner och att man har med mer mjuka värden som traditioner, kultur och att komma in i samhället.

Nya affärsmöjligheter i blå näringar: Leader Bohuskust och gränsbygd

Vinnare: Fjordguiderna

Juryns motivering:

Samarbete skapar nya affärsmöjligheter. Tillsammans visar Fjordguiderna på ett utmärkt sätt hur det går att bredda utbudet, förlänga säsongen och bidra till ett miljömässigt hållbart nyttjande av en viktig naturresurs. Tillsammans med andra lokala näringsidkare har de utvecklat ett nytt koncept inom naturturism där man bland annat sjösatt det som kallas Fånga äta bo, som handlar om att sportfiskarna tar med sin fångst till en restaurang och får den tillagad där. Grundtanken är att inte vara konkurrenter utan att hjälpas åt och dra nytta av varandra vilket har bidragit till att stärka Tjörn och Orust som besöksmål.


I vårt område nominerades KOMSI – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden:
http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2018/06/21/komsi-kompetens-samverkan-och-inkludering-pa-landsbygden/

Vill du också starta ett Leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé eller vill testa om ett större projekt fungerar innan du startar det?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har du möjlighet att få stöd till en idé eller en förstudie av ett större projekt, med upp till maximalt 40 000 kronor. 

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

 

 

Dela: