Nyheter

Nyhetsbrev 16

Publicerades den 17 juni 2019

 

 


Ett nyhetsbrev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 16 – Full aktivitet i nordvästra Skåne

 

I detta nyhetsbrev

  • Hänt sen sist 
  • De första två projekten under Ung Kraft och Vilja 
  • Det blev hela 23 projekt under Kreativa idéer 
  • Årsmöte 2019
  • Årets viktiga datum

Hänt sen sist: 

Under våren har fyra projekt slutrapporterats: Lokal förvaltning av Hvens natur och kulturmiljö,  Ett hållbart fiske i Öresund, Höganäs hästcenter i Kullabygden och Bruksspelet 2.0.

Den 22 till 22 maj hölls årets nationella Leaderträff. Leader nordvästra Skåne med Öresund var värdar tillsammans med Landsbygdsnätverket som arrangerade träffen. Programmet för de två dagarna var fulltecknat. Bland annat  kunde man lyssna på:
”Leader och långsiktiga effekter”, Mats Holmquist, Högskolan Halmstad
”Mer innovation i Leader!” Jacqueline Hellsten, Leader Sörmlandskusten
”Hur ser arbetet ut inför kommande programperiod?”, Näringsdepartementet
”Samordning för att stärka landsbygdspolitiken”, Klas Fritzon, Tillväxtverket.

Vi har tackat av Anders Davidsson, som under ett års tid varit ansvarig för Kreativa idéer under paraplyprojekten. Läs mer om de 23 projekt som Anders varit med och tagit fram, längre ner i detta nyhetsbrev. 

I mars ordnade Landsbygdsnätverket en kommunikationsdag för sina medlemmar, där man pratade om olika utmaningar som vi står inför, och hur man kan bygga upp sin kommunikationsstrategi på ett konstruktivt sätt. 

 

Den 15 maj blev två ungdomsprojekt beviljade under Ung Kraft och Vilja. Pengarna kommer från Landsbygdsfonden.

Kids Zone
Som sökande till detta projekt står Örkelljungas ungdomsråd, och projektledare är Annie Hansson Berg och Cajsa Torkelson. Projektet Kids Zone riktar sig mot de yngre barnen, och målet är att sprida information om ungdomsrådet – samtidigt som barn får en möjlighet till rörelse genom att gå en tipsrunda, springa ett lopp och hoppa i hoppborgen. På plats fanns också en ansiktsmålare och gratis popcorn till besökarna.
Aktiviteten ägde rum den 1 juni, i samband med Örkelljungadagarna, ett arrangemang som lockar många besökare till byn.

B Breakers
När Amjad Helal flyttade till Båstad så ville han lära sig att dansa. Dans har varit hans stora intresse enda sedan han var barn. Amjad fick då information om att det fanns projektstöd att söka via Leaders ungdomsprojekt, och bestämde sig då för att på egen hand arrangera workshop och kurser i breakdance med stöd av Musteriet  – Bildning och arbete – Båstad kommun.
Aktiviteten är riktad mot unga mellan 15 och 25 år, och är gratis så att alla som vill ska ha möjlighet att delta. Amjads mål är att breakdance ska bli en del av dansutbudet i Båstad kommun.
Som sökande till B Breakers står Musteriet.
.
Är du också mellan 13 och 25 år, och behöver pengar till att förverkliga en idé?

Såhär gör du:

http://www.leadernordvastraskane.se/ung-kraft-och-vilja/

 

Det blev hela 23 projekt under Kreativa idéer!

Från starten i maj 2018 har Leader nordvästra Skåne med Öresund godkänt stöd till 23 kreativa idéer. 
Kreativa idéer är så kallade paraplyprojekt. Det innebär en enkel väg för den som vill söka bidrag. Maxbeloppet är 40 000 kronor, vilket de flesta sökande också har fått. Projekten är korta. Några månader, eller ibland bara arrangemang under en enstaka dag.

Anställd för ett års satsning under Kreativa idéer, paraplyprojekten, var Anders Davidsson, projektledare och handläggare. Anders Davidssons uppdrag blev klart 3 maj 2019.

Paraply 1: Lärande landsbygd, landsbygdsfonden
• Witec Sweden, förstudie ny utbildning processledare hållbart samhällsbyggande. Slutredovisat. Gav svar att tiden inte är mogen för en sådan utbildning.
• Bygdebolaget Röstånga, Hela bygdens bastu, workshops. Slutredovisat. Bastun är i gång.
• LISA (samorganisation idrott Landskrona), förstudie Aktivitet hemmavid. Slutredovisat. Många kloka lärdomar att användas för framtiden.
• Teater Amabile, förstudie Musik mot klimatångest. Slutredovisat. Förstudien mynnade ut i större leaderprojekt, Expose IT.
• Kullabussen, förstudie, hop-on hop-off. Pågår. Ej redovisat.

Paraply 2: Näring och entreprenörer, landsbygdsfonden
• Örkelljungabygdens butiker på landet, Öppet på landet (gemensam marknadsföring). Slutredovisat. Ska bli årligen återkommande.
• Smaker från Söderåsen, omstart/konsulthjälp matmarknad Skäralid. Slutredovisat. Väldigt mycket folk. Mersmak framöver.
• Feet, äppelmarknad i Kattarp. Slutredovisat. Mycket lyckad första byfest med äppeltema.
• Förstudie (patentansökan) Toiletbeauty. Slutredovisat. Patentansökan. Mynnat i större projekt i form av företagsstöd.
• Örkelljunga Outdoor, förstudie MTB Arena. Slutredovisat. Finns beslutsunderlag för Örkelljunga kommun med två alternativ. Slutredovisat.
• Wigdul Media AB, Ljungbyhedspodden, förstudie utbildning lokala podcasts. Slutredovisat del ett. Beviljat tillägg för att garantera fler bra delar av en lokal podd.

Paraply 3: Näring och entreprenörer, socialfonden
• Gårdsföreningen Fogdarp, Naturen helar (tidigare rehab-patienter) träffas och skapar skogsträdgård. Genomfört med träffar varje vecka, ej slutredovisat.
• Ta Sats, förstudie föreningshub Åstorp. Förstudie gjord, men ej slutredovisat.
• Ta Sats, Tjugo5, veckovisa träffar med unga vuxna nyanlända med syfte att skapa jobbkontakter har genomförts. Projektet ej slutredovisat.
• Ta Sats, förstudie integrationspunkt Landskrona. Projektet genomfört med ej slutredovisat.
• Ta Sats, start RUT, Landskrona. Träffarna med nyanlända kvinnor har genomförts. Projektet ej slutredovisat.
• Winnet Skåne, Mångfaldsbussen. Den kontakt- och jobbskapande bussresan genomfördes 23 maj.

Paraply 4: Lokal attraktivitet, havs- och fiskerifonden
• Sportfiskarna, förstudie framtidens sportfiske Rönne å. Genomfört. Slutsatsen är att det krävs mycket mer arbete för att utnyttja möjligheterna som skapas när kraftverken i Klippan försvinner. Slutredovisning ej klar.
• Den Goda Jorden, Rädda- Rena- Rönne, temakväll om nygammal odlingsteknik. Uppskattad temakväll om samband jordbruk och vatten. Cirka 150 åhörare på biblioteket i Ängelholm. Intresse från andra delar av landet för liknande arrangemang. Slutredovisat.
• Strövelstorps församling, Bäcken i Nöttaskogen, förstudie skolprojekt. Slutsatsen är att idén håller och att projektet drivs vidare. Sedan förstudien inleddes har det tillkommit förslag på att området ska bli kommunalt naturreservat. Slutredovisning pågår.
• Dykklubben Delfinen, Havsresan/fältveckan. Arrangemanget med samling av en mängd sportdykare i Helsingborg som ska undersöka Öresund genomförs 27 maj – 2 juni med Råå hamn som bas. Ej redovisat.
• Kristin Johansson och Mats Alm, Fiske och miljö Öresund. Ungdomsprojekt med syfte att visa olika yrken kopplade till fiske och hav. Pågår. Ej redovisat.
• Kulturföreningen Ökända, Ven Festivalen. Arrangemang i Cirkustält vid Bäckvikens hamn 13-14 juli. Första dagen med inriktning på fiske och marint liv Öresund. Ej redovisat.

 

Årsmöte 2019 & ny LAG-styrelse vald 

Den 25 april hade Leader nordvästra Skåne med Öresund årsstämma. Ny LAG-styrelse (Local Action Group) vald för i Leader Nordvästra Skåne med Öresund:

 

ordförande: Pia Zachrison, privat part
vice ordförande: Ros- Mari Paulsson, ideell part
ordinarie styrelseledamöter (omval):
Ann-Charlotte Johansson, Örkelljunga, ideell part
Ann-Charlotte Thörnblad, Klippan, ideell part
Carolina Holgersson Ivarsson, Båstad, offentlig part
Ingegerd Hagelin, Klippan, ideell part
Krister Persson, Örkelljunga, offentlig part
Madelene Larneby, Höganäs, privat part
Marie Irbladh, Svalöv, privat part
Tim Andersson  Ljung, Landskrona, offentlig part
Åsa Sjöblom, Höganäs, privat part
ordinarie styrelseledamot (nyval): Mikael Johansson, Helsingborg, ideell part
ordinarie styrelseledamot (fyllnadsval): Monica Andersson, Helsingborg, offentlig part
ersättare (omval):
Eva Hartman, Röstånga, ideell part
Fredric Bengtsson, Helsingborg, offentlig part
Matilda Kullebjörk, Helsingborg, ideell part
Max Persson, Svalöv privat part
Tania Bauder, Bjuv, ideell part
ersättare (nyval):
Helena Esbjörnsson, Svalöv, privat part
Per Isaksson, Landskrona, privat part
Per Joehns, Åstorp, ideell part

 

 

Viktig datum och kommande LAG-möten under 2019

  • LAG-möte 22 augusti 2019
  • LAG-möte 17 oktober 2019
  • LAG-möte 11 december 2019

Vill du också starta ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Vi beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Svalöv och Båstad.
Dela: