Nyheter

Nyhetsbrev 14

Publicerades den 21 december 2018

 

 


Ett nyhetsbrev från Leader nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 14

 

I detta brev

  • God jul och Gott nytt år önskar verksamhetsledare och styrelseordförande
  • Stor fiskekonferens anordnad av LAG-ägda projektet Ett hållbart fiske i Öresund
  • Rädda – Rena – Rönne och Ljungbyhedspodden – ytterligare delprojekt klara inom Kreativa idéer
  • Ny medarbetare på kontoret i Örkelljunga

Glesbygd – Landsbygd – Hembygd 

Leader nordvästra Skåne med Öresund,
önskar God Jul & Gott nytt år
Leadermetoden är en fantastisk grund,
för lokalt ledd utveckling i områdets alla vrår
Tio kommuner i vår vackra region,
representeras av offentlig, ideell och privat
LAG-styrelsen är den rika zon,
där diskussioner och prioriteringar blir mandatKontoret servar och håller kurs,
stöd för både LAGstyrelse och projekt
Alla håller kontoret varmt som den största resurs
överens om att samarbete ger bästa effektGlesbygd, landsbygd, hembygd,
underifrånperspektivet styr
hästar, äpplen, affärsresor, livsstil är vår dygd,
honungsbin, träffpunkt, mötesplatser vår ouvertyr

En stärkt lokal marknad vårt honnörsord
Ett attraktivt boende likaså
God kompetensförsörjning  – Skånes smörgåsbord
En livskraftig miljö ska fortsätta bestå

Leadermetoden förverkligar drömmar 

Nu är jul- och nyårshelgen snart här, och vi kan lägga det här verksamhetsåret bakom oss. Det har varit ett år fyllt med nya härliga Leaderprojekt som blivit prioriterade av LAG och fått beslut av Jordbruksverket.

En del av våra projekt har nu varit igång ett tag. Det är fantastiskt roligt att följa deras arbete på väg mot en mer levande landsbygd i nordvästra Skåne. Det finns både vilja, kompetens och driv hos projektägarna, vilka är några av de viktiga hörnstenarna i ett Leaderprojekt. Liksom samarbete och underifrånperspektiv.

Vi är mycket stolta över att Leadermetoden kan göra så att drömmar blir förverkligade i vår region, på vår landsbygd.
Nästa år ser vi bland annat fram emot att sätta igång små projekt med ungdomar i fokus utifrån deras egna idéer och önskemål.

Vi ser också fram emot att få vara med att arrangera Landsbygdsnätverkets stora Leaderkonferens i maj. Då hälsar vi hela Leader Sverige välkomna till vårt fina nordvästra Skåne och Båstad.
Tack LAG-styrelsen för ett bra jobb under året, och tack verksamhetskontoret i Örkelljunga. Och ett stort, varmt tack till alla eldsjälar, idésprutor, projektägare och andra positiva krafter i vårt område som möjliggör Lokalt ledd utveckling. Vi ser fram emot lika fint arbete under år 2019!

Annika Jönsson            Pia Zachrison
Verksamhetschef          Styrelseordförande

 


Ett hållbart fiske i Öresund höll i stor fiskekonferens

Den 30 november samlade det LAG-ägda projektet Ett hållbart fiske i Öresund en bred och spännande samling intressenter på en stor fiskekonferens. Målsättningen var att utbyta kunskap och erfarenheter över den danska och svenska gränsen.

Dagen inleddes på Sletten, som är en välfungerande så kallad landningshamn, hamn för yrkesfiskare, söder om Helsingör. Här fick deltagarna se hur man på eget initiativ monterat kamerautrustning på fiskebåt för dokumentation, ett kreativt och konstruktivt grepp att tillmötesgå miljö- och skyddsintressen. Man fick höra om hamnens historia och varför den fungerar så bra. Tankar väcktes om varför vi inte lyckats med detta på den svenska sidan.
Därefter gick färden till Helsingör och kulturhuset Tullkammaren. Projektet Ett hållbart fiske i Öresund informerade om sitt arbete och sina mål, det danska kustfisket pratade om hur man arbetar idag, och hur man lyckats komma dit. Särskilt arbetet med att hitta en gångbar märkning av den kustfångade fisken kändes angelägen tyckte åhörarna. Den danska presentationen avslutades med hur fisket samarbetar framgångsrikt med restaurangverksamheter i Danmark.

Höja värdet av småskaligt kustfiske

Deltagarna fick också ta del av hur man i två andra Leaderområden på den svenska sidan arbetar med att synliggöra och höja värdet av småskaligt kustfiske. Dagen avslutades med en workshop om viktiga frågor som rör fisket och framtiden. Bland annat diskuterades hur man ska lyckas locka fler unga in i yrket, hur vi ska jobba hållbart och hur man skulle kunna bygga landningshamnar på den svenska sidan. Samtalen blev intensiva, och den stora styrkan och behållningen med dagen var enligt projektledare Filippa Säwe, att man lyckats samla olika representanter både på den danska och den svenska sidan. Sören Jacobsen, ordförande för det danska kustfisket, avslutade dagen med att uppmana den svenska sidan till att organisera sig för att få kraft och riktning i relation till andra starka intressen.

 

Foto: Peter Sylwan

Foto: Peter Sylwan
Pengar till Kreativa idéer – ytterligare delprojekt klara 

Rädda – Rena- Rönne
Så heter ett nytt godkänt delprojekt under paraplyerna Kreativa idéer. Som namnet antyder handlar det om Rönne å och vattenkvalitet. Man lyfter bland annat fram skillnaden på vatten från Pinnån som mest rinner genom skogsmark, och den stora Rönne å som ringlar genom jordbrukslandskap. Pinnåns vatten är brunt, men klart. Rönne å-vattnet liknar mest ärtsoppa. Se bilden här ovanför.
En panel av lantbrukare och forskare ska det prata om nygamla odlingsmetoder, metoder som både gynnar naturen och lantbrukaren. Förutom lantbrukare längs Rönne å vänder sig programmet till allmänt naturintresserade och beslutsfattare i alla former.
Som arrangör står föreningen Den goda jorden med stöd av LRF, Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges lantbruksuniversitet. Bidraget är maximalt 40 000 kronor, och pengarna kommer från havs- och fiskerifonden under insatsområdet lokal attraktivitet.

Ljungbyhedspodden – kan radiopoddar ersätta lokaltidningen?

Lokaltidningar försvinner eller sparar in hårt på bevakningen för att klara ekonomin. Vad kommer istället? De erfarna journalisterna Roger Bengtsson och Håkan Svensson känner för den riktigt lokala bevakningen. Båda har jobbat mycket med radio och har även hållit i kurser.
Deras projekt Ljungbyhedspodden handlar om att försöka få igång återkommande radiopoddar som utgår från vad som händer på vad Bengtsson och Svensson klassar som lagom stora orter.
Projektet handlar om att skapa en superlokal utbildning och hjälpa den grupp som nappar med de första riktiga poddarna. Det skarpa testet för deras idé görs i Ljungbyhed med föreningen Ljungbyheds framtid som bas. Om försöket faller väl ut finns det planer på att upprepa utbildningen med folk från några andra samhällen som nu ligger i det man kallar medieskugga.
Leader nordvästra Skåne med Öresund stöttar med ett bidrag på 30 000 kronor från landsbygdsfonden, insatsområde näring och entreprenörer.

Kreativa idéer  

Leader nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det att få stöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder, för att genomföra småprojekt eller prova en idé som kan vara till nytta för många. Paraplyprojekten ska vara slutförda under våren 2019. Ta kontakt med Leaderkontoret i Örkelljunga för att få veta mer:
Projektledare: Anders Davidsson
Kontaktinformation: 073 330 7787,
anders.davidsson@leaderskanens.se


http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2018/06/13/pengar-till-kreativa-ideer/

Vi välkomnar en ny medarbetare!

”Möjligheter finns där idéerna finns”

Åsa Johnsson kommer att arbeta som ungdomscoach från och med slutet av februari hos Leader nordvästra Skåne med Öresund. Åsa kommer närmast ifrån skolans värld, där hon har arbetat som SO-lärare på högstadiet under 17 år.

– I mitt nya uppdrag som ungdomscoach får jag fortsätta att arbeta tillsammans med ungdomar, något som jag tycker är fantastiskt roligt, säger Åsa.

Åsa är uppvuxen på landsbygden, och menar att det som ung är lätt att stirra sig blind på allt som händer på andra platser än där man själv bor. Åsa hoppas kunna inspirera ungdomar i våra kommuner till att se att möjligheter finns där idéerna finns.

Vill du också starta ett Leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé eller vill testa om ett större projekt fungerar innan du startar det?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har du möjlighet att få stöd till en idé eller en förstudie av ett större projekt, med upp till maximalt 40 000 kronor. 

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

 

 

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Svalöv samt Båstad.

 

Copyright © Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Dela: