Ansök

Så här hanterar vi din ansökan.

Innan du ansöker om stöd inom lokalt ledd utveckling och kontaktar Leaderkontoret, måste du testa idén mot tio frågor. Svaren skickar du till verksamhetsledare Annika Jönsson, som återkommer för vidare diskussion.

Leaderkontoret fungerar därefter som bollplank och lotsar dig genom ansökningsprocessen och hjälper till att ta fram rätt underlag.

En ansökan kan lämnas när som helst under året men måste vara inskickad minst en månad före ett LAG-möte för att hinna behandlas.

Ansökan till Jordbruksverket, som formellt fattar beslutet om projektet, sker i två steg. I det första steget fyller skickar du in ett fåtal uppgifter, i det andra steget krävs en mängd detaljerade uppgifter eftersom det fungerar som underlag för beslut.

Innan du skickar in ansökan ”steg 2” till Jordbruksverket måste du göra en projektplan som är ett viktigt underlag för LAG.

Leaderkontoret stämmer därefter av ansökan gentemot den lokala utvecklingsstrategin och avgör om kompletteringar eller förtydliganden behövs. Ansökan granskas därefter i en beredningsgrupp och ett arbetsutskott som poängsätter projektet. LAG, den lokala styrelsen bedömer sedan om projektet ska beviljas stöd och beslutet med motivering skickas till er inom tio dagar efter LAG-mötet.

Ansökan –  steg för steg:

  1. Börja med att läsa igenom den lokala utvecklingsstrategin
  2. Skicka in svaren på de tio frågorna till Leaderkontoret.
  3. Efter kontakt med Leaderkontoret, kan du göra Ansökan – Steg 1 genom Jordbruksverkets E-tjänst Mina sidor. För att kunna göra din ansökan behöver du ett Bank-id och en fullmakt från den förening, företag eller kommun du representerar. Ansökan om projektmedel är nämligen knuten till den person som loggar in med hjälp av sitt Bank-id. Läs mer om fullmakt En ifyllbar fullmakt hittar du även nederst på denna sida. Glöm inte att ta en egen kopia på fullmakten innan du skickar in till Jordbruksverket.
  4. Fyll i ansökan så utförligt du kan. Stöter du på problem, kontakta Leaderkontoret. Ladda gärna ner Guide till Jordbruksverkets E-tjänst Ansökan Steg 1.
  5. När du skickat in din Ansökan – Steg 1 skickas den automatiskt till Leaderkontoret som kommer att ta kontakt med dig.
  6. Därefter behöver du göra en utförlig projektplan där du noga beskriver vad som ska göras, på vilket sätt och av vem. Du kommer inför det arbetet få en guide från ditt Leaderkontor som hjälper dig rätt. De flesta av svaren kan du dessutom använda när du senare gör Ansökan – Steg 2  hos Jordbruksverket.

 

Viktiga datum för din ansökan:

 

31 augusti 2022 Alla handlingar för projektansökan del 2 måste vara inne hos jordbruksverket för att kunna hanteras på nästa LAG-möte.

14 oktober 2022 LAG-möte, beslut kring inkomna ansökningar.

27 oktober 2022. Alla handlingar för projektansökan del 2 måste vara inne hos jordbruksverket för att kunna hanteras på nästa LAG-möte.

8 december 2022 LAG-möte, beslut kring inkomna ansökningar.

 

Läs mer:

Lokal utvecklingsstrategi Leader nordvästra Skåne med Öresund
Urvalskriterier och poängbedömning Leader nordvästra Skåne med Öresund
Gå till ansökan/mina sidor Jordbruksverket
Budgetmall projektstöd
Anvisning till budgetmall
Mer information om fullmakter hittar du här

 

Dela: