Hallå Där!

Hallå där, Lasse Wellin

-koordinator för den svenska delen i det transnationella Leaderprojektet Säl och skarv.

 

Just nu går debatten het i Sveriges medier om sälens och skarvens negativa inverkan på det småskaliga fisket i Östersjön. I Leader pågår ett transnationellt projekt om just säl och skarv.

Vad händer i projektet just nu, Lasse?  

 

– Den transnationella delen av projektet är avslutat. Den svenska delen av projektet är i stort är också den i sin slutfas. Tre bra rapporter har tagits fram, och nu återstår några seminarier runt om i landet. Fokus nu är att använda det tydliga resultatet om att det krävs samarbete över mellan olika sektorer, eller som det uttrycktes vid det digitala slutseminariet för den transnationella delen: ”det är uppenbart att för att komma framåt krävs ett brett samarbete, både regionalt och internationellt, mellan olika sektorer”.

– Det är där vi står nu att med hjälp av dessa rapporter, framför allt den svenska, skapa samverkan och möten mellan sektorer som idag oftast befinner sig i skyttegravsliknande positioner. Östersjön är i obalans och med vår rapport finns ett faktaunderlag att utgå ifrån och för att hitta sektorsövergripande lösningar.

Ser du någon framtid för det hållbart småskaliga fisket?

 

– Det hållbart småskaliga fisket är ”utrotningshotat”. Samtidigt så är det enda hållbara fisket på sikt, det småskaliga fisket – som jag upplever det. Men, det hänger verkligen på en skör tråd och bara för att det ser nästan hopplöst ut så kommer jag personligen att göra så mycket jag kan. Det kommer att krävas engagemang och det upplever jag att det är ett växande sådant och inte bara bland de närmaste intressenterna!


Hemsida transnationella delen:

Baltic Sea seal and cormorant TNC project

Rapport transnationella projektet:

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544854

Svenska rapporten:


Vad är det som sälen och skarven gör som hotar det småskaliga kustfisket?

Det är det småskaliga kustfisket som är mest påverkat av konkurrensen från säl och fågel. I det fisket är abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och siklöja de viktigaste arterna. Och av dessa kustarter äter sälarna och skarven ungefär lika mycket som människan fångar (både yrkes- och fritidsfiske).

Båda arterna har ökat ordentligt de senaste årtiondena. Sälen fortsätter stadigt att öka, och skarven är nu vår vanligast förekommande havsfågel i skärgårdarna. Båda arternas påverkan på kustfiskebestånden och kustfisket är otvetydigt

Källa:

https://www.su.se/stockholms-universitets-ostersjocentrum/webbmagasinet-baltic-eye/fiske/säl-och-skarv-fångar-lika-mycket-kustfisk-som-människan-1.613076

 


Text: Maria Lundgren, Leader nordvästra Skåne med Öresund. (Kommunikatör.)

Bild: Lasse Wellin


  

Dela: