Beviljade projekt

Föreningarnas Hus i Ljungbyhed

Publicerades den 10 januari 2022

Projektet Föreningarnas Hus i Ljungbyhed vill undersöka möjligheterna för att skapa en mötesplats, ett föreningarnas hus, för alla i Ljungbyhed. Mötesplatsen ska vara det som binder samman och möjliggör möten mellan individer och föreningar. Mötesplatsen ska bli brobyggare mellan föreningar och en plats för nya initiativ att växa fram. 

 

”Vi upplever att det finns en speciell anda i Ljungbyhed: ungefär ”går vi samman och tar vi tag i idéer och drömmar ska det nog gå att fixa”. Andan är grunden för hur idén om att skapa en mötesplats för alla kom till. Problemet med trångbodda och snart husvilla föreningar med dåligt anpassade lokaler är välkänt. Hembygdsföreningen och scouterna, där det är mest akut, startade en grupp med uppgift att komma på olika lösningar. Gruppen utvidgades. Kontakter med några av kommunens tjänstemän gav oss råg i ryggen och rådet ”tänk stort” och ”tänk tillsammans”. Många möten och kontakter med ett stort antal föreningar ledde fram till – klart vi ska skapa en mötesplats för alla föreningar, invånare och besökare.” – Ur projektplanen.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna samt skaffa kompetens och kunskap för att på sikt kunna skapa en mötesplats i Ljungbyhed.

Målet med projektet är att genomföra workshops och utredningar för att få erfarenhet och kunskap vid skapandet av ett Föreningarnas hus. En ritning av byggnaden ska också presenteras.

 

Projektnamn: Föreningarnas Hus i Ljungbyhed
Sökande:
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening
Journalnummer: 
2021-2560
Fond och motivering: Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Klippan
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och landsbygdsutveckling
Slutdatum:
2022-07-31

Ansökt belopp: 787 736 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 527 782 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 72 863 :-, Övrig offentlig resurs Klippans kommun 187 091 :-

Motivering till beslutad stödnivå: Du får totalt högst 787 736 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU. Du kan få högst 67,00 procent men inte mer än 527 782 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut. Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna och offentliga resurser från Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Klippans kommun begränsas till högst 100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Poäng: Poäng:  445 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att projektägaren vill undersöka möjligheterna och skaffa sig kompetens och kunskap för att på sikt kunna skapa en mötesplats och en kunskapsplattform samt erfarenheter som ger förutsättningar så att ett föreningarnas hus blir verklighet. Den lokala förankringen i området eller bygden är hög. Projektet bidrar med all sannolikhet till långsiktigt lokalt samarbete där kompetens tillvaratas och fördjupas.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2022-01-10  att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: