Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Mötesplats Söderåsen

Publicerades den 28 maj 2018

Mötesplats Söderåsen ska bli en attraktiv och naturlig mötesplats i Bjuvs kommun, där människor kan umgås året runt. Anläggningen ska genom kvalitet och ett modernt och brett utbud av aktiviteter inspirera till ett aktivare liv samt bidra till en bättre hälsa för både yngre och äldre.

Bakgrund till projektet:

  • Attraktivitet : Söderåsens GK vill utveckla området till att bli en attraktiv plats året om. Bland annat vill man få fler att tillbringa mer tid på klubben, och vara en attraktiv anläggning för ungdomar. Ett bredare utbud av moderna aktiviteter kommer att locka fler unga.
  • Träning : Man vill kunna erbjuda professionell träning året om, för att nå olika målgrupper.
  • Social mötesplats : Klubben är en viktig social mötesplats för många medlemmar. Anläggningen kan fylla en viktig funktion även för andra målgrupper, och därmed bli en naturlig samlingspunkt – exempelvis genom klubbens restaurangverksamhet. Kommunens föreningar kan få tillgång till klubbens konferensutrymmen och restaurang.
  • Väder : Vädret är en stor osäkerhetsfaktor, och för att tillgängliggöra området året runt krävs inomhuslokaler.

För vem: Ungdomar, skolor i Bjuvs kommun, invånare i Bjuvs kommun, funktionshindrade, tjejer/kvinnor, turister, företagspartners, nya potentiella medlemmar, befintliga medlemmar, besökare från grannkommuner och andra länder.

Projektet samarbetar med:
Skåneidrotten/Idrottslyftet
Bjuvs Kommun
Söderåsens Catering Tom Wehlin & Valdano Leoni (restaurangen)
Söderåsen Golf Lodge – Jan-Åke Brorsson (klubbens boende)
Kiawah Golf – Johan Andersson (klubbens tränare)
Boserups Gods – Kent Thelin (arrendator/markägare)

Syfte: Syftet är att göra området och anläggningen attraktivt för locka fler besökare från olika och nya målgrupper under även utanför ordinarie högsäsong för att för att stimulera till fysisk aktivitet, nätverkande och öka omsättningen av besökare i restaurang, golfklubb, boende och området runtomkring.

Mål: Målet är att uppföra en byggnation i form av en swingstudio och genomföra kostnadsfria aktiviteter i anslutning till byggnaden riktade mot olika målgrupper.

Långsiktiga mål:
Fortsatt vara ett attraktivt besöksmål i den gemensamma destinationsutvecklingen för Söderåsenkommunerna.
Fler ska hitta till vårt område genom bättre tillgänglighet för olika målgrupper.
Tydligt marknadsföra att man erbjuder mer än bara golf.
Entreprenörerna bedriver en lönsam rörelse året runt.
Aktiv dialog med andra föreningar och grupperingar i området, till exempel kommunens Senior Sport School.
Erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och därmed öka attraktiviteten för boende i kommunen.
Kontinuerligt erbjuda prioriterade målgrupper som tjejer, juniorer och personer med funktionsnedsättning genom ett träningsupplägg som inspirerar till en aktiv fritid.
Ha en årlig utbildning i klubbens regi som motiverar och stärker klubbens ideella ledare.
En högre andel aktiva kvinnor som spelar golf i klubben – från 25% (25 jan 2018) till 30% 2020.
En högre andel aktiva juniorer som spelar golf i klubben – från 7,6% (25 jan 2018) till 12,5% 2022 i enlighet med klubbens långsiktiga verksamhetsplan.
Årligen bjuda in personer med utländsk härkomst att få prova på golf med utbildad tränare.
Att tillsammans med kommunen ha inlett ett integrationsprojekt.

Mål som ska vara uppnådda vid projektets slut:
En attraktiv mötesplats med ett ökat antalet besökare.
Omsättningsökning på tre mätområden: Restaurang, klubb och boende.
Samarbete med andra föreningar i kommunen för utbyte av aktiviteter.
Minst tre nya föreningar som exempelvis tennis, fotboll, innebandy, bridge och boule.
Ha skapat en ny mötesplats för såväl yngre som äldre som ger ett naturligt erfarenhetsutbyte.
Ha skapat sysselsättning för fler ungdomar i området som t ex att vara hjälptränare, bollplockare, städhjälp, banarbete, serveringspersonal, receptionspersonal m.m.
Erbjudit samtliga skolor i kommunen att prova på golf.
Erbjudit kommunens invånare att prova på golf vid minst fyra tillfällen.
Skapat fler paketerbjudanden (mat/golf/boende).
Ett ökat antal fullvärdiga medlemmar både avseende seniorer och juniorer.
Ha ett träningsprogram och en utvecklingsstege, som stimulerar klubbens juniorer och seniorer att träna under hela året.

Projektnamn: Mötesplats Söderåsen
Projektägare: Söderåsens GK
Journalnummer: 2018-556

Fond: Landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 3. Lokal attraktivitet.
Aktuell kommun i genomförandet: Bjuv.

Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2020-12-31
Ansökt belopp: 1 832 700 kr
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 127 409 kr, övrig offentlig finansiering (LAG) 280 291 kr, övrigt offentligt stöd från Bjuvs kommun 150 000 kr, Övrigt offentligt stöd från Riksidrottsförbundet 125 000 kr, privat finansiering (intäkter) 150 000 kr.

Beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi. LAG har prioriterat projektet då det bidrar till flera av strategins mål, och till målen i flera av strategins insatsområden. Projektet bidrar också till ökad attraktivitet i området, samt till en samverkan mellan företag, föreningar och skolor. Det är ett spännande och för området nytänkande projekt, som kan väcka stort intresse och engagemang för fler än bara golfspelare, en viktig faktor för områdets fortsatta utveckling. Projektet kommer med all sannolikhet att generera fler arbetstillfällen för bland andra unga personer.

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling. Stödnivån ligger mellan 40 och 100 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 1 127 409 kr (61 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 280 291 kr, från Bjuvs kommun 150 000 kr och Riksidrottsförbundet 125 000 kr, egen privat finansiering i form av intäkter i projektet med 150 000:- vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 28 maj 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

 

Länk till projektets Facebook

Dela: