Inspiration

Såhär jobbar vi med vår strategi. In och läs för att hålla dig uppdaterad!

Publicerades den 13 april 2021

Här kommer du att kunna läsa uppdateringar om hur vi jobbar med vår strategi för nästa programperiod! 

2021-07-06

Vi presenterar stolta vår nya gemensamma sida för strategiarbetet! På vår nya hemsida så kan ni läsa om varför vi arbetar med en ny utvecklingsstrategi, om Leader och senaste nytt i processen! Då arbetet i nuvarande period fortfarande pågår för fullt i våra respektive två områden, så tycker vi att själva strategiprocessen och att vi gör detta tillsammans behöver få en alldeles egen plats
In och kika för att hålla dig uppdaterad!

 

Home

/Leader nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling

2021-06-02

Idag träffades MittSkåne Utveckling och nordvästra Skåne med Öresund för en gemensam workshop med strategin i fokus. Syftet med dagen var att utifrån SWOT-processen i alla 13 kommuner, ta fram fem gemensamma insatsområden till nya strategin. I mötet deltog representanter från båda LAG och verksamhetsledare. Mötet leddes av processledare Monica Frisk, och Kvadrat som är en oberoende konsult som bland annat varit med och tagit fram ramen för de digitala stormöten som format SWOT-processen i våra områden. Dagen gav oss många insikter, ett tydligt resultat i form av fem områden att fortsätta arbeta med och många skratt. Omgivningarna medgav att sitta tillsammans ute och inspireras av en sagolik utsikt över Skäralid.

2021-05-04

Wow vilket stormöte det blev! Sammanlagt runt 80 personer från alla våra tio kommuner deltog och gav sin bild av hur vi tillsammans skapar en fantastisk landsbygd med hjälp av Leader. Tack till ALLA!

Nu är tanken att bryta ner alla kloka tankar från detta möte och skapa det som man kallar för en SWOT. Nu på fredag så träffas (japp, träffas, ni förstår ju glädjen i detta) den lilla strategigruppen och jobbar med denna analys. Självklart utifrån de rekommendationer som finns för att träffas!

Parallellt med detta så kontaktar vi också målgrupper såsom unga i vårt område (13 till 25 år), olika segment i näringslivet – och vårt LAG såklart!

Vi kommer att jobba vidare med de tema som togs fram till mötet förra tisdagen. Efter swoten så ska vi formulera det som kallas för insatsområden, en övergripande vision och sedan ska det ur detta komma en rad så kallade indikatorer. Indikatorer är något som används som ett verktyg för att mäta olika mål kopplade till våra projekt. En indikator i denna period är exempelvis ”Antal nyskapade arbetstillfällen”. All information som vi får från alla er som bor och verkar på landsbygderna i vårt område, blir sedan det som kallas för strategi. En strategi är helt enkelt en kombination av det som människorna på platsen tycker är viktiga för sin landsbygd, och det som EU  har bestämt att prioritera  och finansiera inom lokalt ledd utveckling genom Leader!

 

2021-04-26

Hej!

Välkommen till vår digitala workshop imorgon, tisdag den 27/4.

Nedan ser du de ämnesområden vi kommer att diskutera under mötet.

Fundera gärna redan nu inom vilket område du känner att du har mest intresse, kunskap och engagemang.

Inledande övergripande frågeställning
Hur vill du att din landsbygd ska se ut 2030?

Övriga ämnesområden
Tillväxt/Företagande/Sysselsättning
Attraktivt boende/Infrastruktur
Hälsa/Fritid

Vi kommer att dela in i diskussionsgrupper utifrån ämnesområdena nedan.

Du kommer att anmäla i chatten vilken grupp du vill medverka i.

Alla kommer att få en teknisk introduktion i början av vårt möte.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på mejl eller telefon:

Mejl: info@leaderskanens.se

Tfn: Monica Frisk, processledare: 0703-36 53 04

Varmt välkommen och tack för din medverkan!


2021-04-13

Nu formar vi strategin för landsbygdens framtid i nordvästra Skåne!

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i kommande programperiod. Nu förbereder Jordbruksverket nästa programperiod för Leader.  Innan programperioden börjar startar ett omfattande strategiarbete med att identifiera lokala behov och möjligheter. Därför bjuder Leader Nordvästra Skåne med Öresund in till ett digitalt stormöte där alla som bor eller verkar på landsbygden i nordvästra Skåne är välkomna att delta.

Inbjudan delas i alla tio kommuner, till alla samhällssektorer. Den går också ut som ett nyhetsbrev i hela området, och som pressmeddelande. Stormötet ses som otroligt viktigt för att förankra det arbete som ska göras.

Parallellt med att förbereda mötet så jobbar strategigruppen ur vårt LAG, processledare Monica Frisk, verksamhetsledare Annika Jönsson och kommunikatör Maria Lundgren med allt annat som också måste göras för att förankra en lyckad strategiprocess. Möten, planering av aktiviteter och tidslinje, kommunikativa insatser, förberedande av SWOT-analys och skrivprocess och tusen andra utmanande och spännande saker.

 

Dela: