Hallå Där!

Hallå Där, Carl Johan Sonesson – ordförande för Region Skåne! 

 

Hur tror du att det rådande läget kan komma att påverka de skånska landsbygderna? 

Jag tror att det som händer just nu kommer att få både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för de skånska landsbygderna.  För att klara de kommande månaderna och ta oss ur rådande nödläge så är Region Skåne beroende av en utlovad statlig ekonomisk kompensation. Vi är inte rustade för att bära de ekonomiska konsekvenserna av en pandemi på regional nivå.

En faktor som kan komma att påverka om denna kompensation uteblir, är indragen kollektivtrafik på landsorten. Detta kommer att få stora effekter på både människor och miljö. En ordentligt ansträngd ekonomi i regionen, kommer innebära att man prioriterar bort glest trafikerade linjer helt enkelt. Och om det inte finns kollektivtrafik, så minskar attraktiviteten ytterligare i de jobb som finns om det krävs att man bor lokalt eller har egen bil. Det minskar också viljan att bo kvar eller bosätta sig på en mindre ort eller på landsbygden, om det inte finns väl fungerande kollektivtrafik där.

”Arbetslöshet på landsbygden drabbar hårdare än i staden”

Något som vi vet kommer att hända är att arbetslösheten kommer att öka. Arbetslöshet på landsbygden drabbar hårdare än i staden. Människor på landsbygden har helt enkelt färre jobb att söka i sin närhet, och kan komma att tvingas flytta för att hitta jobb. I förlängningen så kan detta dränera Skånes mindre kommuner och landsbygder. Och för att klara av att ha ett hållbart samhälle, så behöver vi bo kvar på landsbygden! Att bara städer växer när vi blir fler, är ju inte det bästa – det syns tydligt just nu. Att vi bor tätt, är en riskfaktor. Samtidigt tvingas folk att flytta in till städerna, som en konsekvens av färre jobb och sämre service och kollektivtrafik, vilket i sig blir en paradox.

 

”för att klara av att ha ett hållbart samhälle, så behöver vi bo kvar på landsbygden!”

 

Utbudet vad gäller service och kultur på landsbygderna drabbas hårdare än i staden när något som en pandemi händer. Samtidigt är det viktigt att hålla efterfrågan på detta utbud levande. Detta blir svårt om många människor mister sitt jobb och därmed sin inkomst.

Man måste dock skilja på kortsiktiga och långsiktiga effekter. En effekt som kommer att vara positiv för våra landsbygder är exempelvis att vi i detta läge måste ställa oss frågan om vilken import vi kan vara beroende av, och i hur hög grad vi bör vara självförsörjande på exempelvis inhemskt producerade livsmedel.
I förlängningen när krisen har lagt sig och jobben åter finns i samma antal utanför stad och tätort igen, så kommer förmodligen människor att vilja flytta till landet i allt högre grad. Man kan kanske nästan se det som en potentiellt ny grön våg, där man ser fördelarna med att bo utanför de tättbefolkade storstäderna i efterdyningarna av Covid-19. Vi kommer också att behöva tänka framåt och fatta beslut utifrån att det kommer att komma fler situationer som denna i framtiden. I detta blir landsbygderna en viktig pusselbit.

 

Carl Johan Sonesson

Ordförande Regionstyrelsen Skåne och ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott

Ledamot i Regionfullmäktige i Skåne

 

 


Läs mer om hur Region Skåne påverkas just nu av krisläget, enligt Carl Johan Sonesson:

2 april klockan 17:30. Skånes kamp mot Coronan.Just nu är situationen inte alls bra i andra delar av Sverige….

Publicerat av Carl Johan Sonesson Torsdag 2 april 2020

 

Dela: