Inspiration

Fyra snabba till Marion Eckardt

” Då kan vi verkligen bidra till en klimatneutral värld”

 

Utifrån målet att skapa ett klimatneutralt Europa 2050 – hur tror du att Leader och lokalt ledd utveckling i Sverige kommer att påverkas?

– Vi kommer bland annat att påverkas genom målsättningar och program. De mål som Europaparlamentet sätter kommer att påverka varenda enskild LAG. Jag kan tänka mig att vi kommer att se det både som indikatorer, tvärsnittsteman och del i budget.

Hur tror du att LAG kommer att påverkas av ”the Green Deal” eller den Gröna Given som det heter på svenska?

– LAG kommer att behöva ta ställning och ansvar. Många organisationer och instanser har haft ”hållbar utveckling” som tvärsnittstema under flera år, men det har tyvärr förblivit rätt så tandlöst.

– Genom den gröna given kan LAG göra riktig skillnad. Olika LAG ser olika ut, och visst kan det vara så, att vissa LAG kommer att behöva ta in nya kompetenser.

Hur tror du att allt detta kommer att påverka budget, fonder och insatsområden i kommande period?

– Det återstår fortfarande att se. Förhandlingar pågår fortfarande för fullt runt EUs budget, och först därefter kommer programmen.

– Jag tror att LAG kommer att se tydliga incitament i strategiframtagandet. Det skulle innebära att alla LAG kommer att behöva inkludera omställning till klimatneutral ekonomi som en av de viktigaste områdena i sin strategi. Varje LAG kommer då att behöva se till sin lokala omgivning och vilka möjligheter det finns att påverka där.

Övrigt du vill säga om den spännande tid vi har framför oss?

– Länder med lite sämre ekonomi är mer oroliga över den Gröna Given. Detta beror framför allt på att det inte alls är klart hur den ska finansieras, och för länder som fortfarande är beroende av kolbaserad energi exempelvis, kan detta innebära väldiga kostnader.

– Jag tror att vi i Sverige har väldigt bra förutsättningar att leda oss in i framtiden, även Leader. LAG har ju alla förutsättningar att ställa om sin verksamhet att handla om brådskande teman – som exempelvis en grön omställning.

– Vilken jättechans detta innebär! Tänk om alla LAG tillsammans kommunicerar klimatneutralt Europa 2050 och samtidigt finansierar åtgärder för att komma dit. Då kan vi verkligen bidra till en klimatneutral värld! *drömmer stort*

 


Marion Eckardt

verksamhetsledare för Lokalt Ledd Utveckling Halland,

ordförande för ELARD, European LEADER Association for Rural Development


The Green Deal

“People are at the core of the European Green Deal, our vision to make Europe climate-neutral by 2050. The transformation ahead of us is unprecedented. And it will only work if it is just – and if it works for all. We will support our people and our regions that need to make bigger efforts in this transformation, to make sure that we leave no one behind. The Green Deal comes with important investment needs, which we will turn into investment opportunities. The plan that we present today, to mobilise at least €1 trillion, will show the direction and unleash a green investment wave.”

Ursula von der Leyen, ordförande för Europakommissionen,

”Landsbygden kommer vara en nyckel i den gröna omställningen och dessa möjligheter måste vi nyttja.”
Fredrick Federley (c), ledamot i Ueropaparlamentet, i en intervju till Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Läs hela intervjun på:

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2020/01/17/halla-dar-fredrick-federley/

 

Dela: