Nyheter

Nyhetsbrev 18

Publicerades den 18 december 2019

 

 


Ett nyhetsbrev från Leader nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 18

”Det är Leader som tar EU till köksbordet och gör EU synligt på den lokala nivån”

Ett nytt år närmar sig med stormsteg och det gamla ska läggas till historien. Jag ser en ljus framtid för Leader och leadermetoden, även om det finns en del hot på himlen just nu.

Med denna julhälsning vill jag rikta några tack till:

Våra kommuner som välvilligt stöttar oss och projekten med olika insatser så att projektidéerna blir verklighet.

–  Vår LAG-styrelse som är ett fantastiskt stöd när vi på kontoret stöter på problem med att till exempel bedöma rimlighet i våra projekt. Era utmaningar är nu att börja titta över nya strategier inför nästa period. Vad vill vi och vart ska vi med landsbygden i nordvästra Skåne?

Leaderkontoren i Sverige för att vi har varandra, vilket borgar för god växtkraft för Leader och metoden.

Projektägarna och projekten som gör ett fantastiskt jobb där ute, och med vilja och kraft visar på att lokala lösningar och arbete ger resultat på landsbygden.

Mina kollegor på Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Med de orden önskar jag er en God Jul och ett Gott Nytt Landsbygdsår!
Annika Jönsson, Verksamhetsledare 

Sex fantastiska ungdomsprojekt under paraplyet Ung kraft och vilja

Sedan sommaren har vår ungdomscoach Åsa Johnsson rullat igång sex olika projekt av och för ungdomar mellan 13 och 25 år. 

Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ska göra det möjligt för unga personer i vårt Leaderområde att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter som ryms inom utvecklingsstrategins övergripande mål. Initiativet till aktiviteterna ska komma från de unga enligt devisen ”av unga – för unga”.

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 22 augusti 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014–2020, och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kids Zone
Som sökande till detta projekt står Örkelljungas ungdomsråd. Projektledare är Annie Hansson Berg och Cajsa Torkelson. Kids Zone ägde rum den 1 juni, i samband med Örkelljungadagarna, ett arrangemang som lockar många besökare till byn.
Målet med ungdomsrådets projekt var att sprida information om att rådet finns, locka nya medlemmar samtidigt som man ville ge de yngre barnen som besökte Örkelljungadagarna gratis aktiviteter i from av bland annat tipsrunda och en hoppborg.
Projektledarna känner sig väldigt nöjda med sin dag och fick många besökare till sitt stora piratskepp.
Slutbelopp 8 556 kronor.

B Breakers
När Amjad Helal flyttade till Båstad så ville han lära sig att dansa. Dans har varit hans stora intresse enda sedan han var barn. Amjad fick information via Musteriet i Båstad om att det fanns projektstöd att söka via Leaders ungdomsprojekt. Amjad bestämde sig då för att på egen hand arrangera workshop och kurser i breakdance med hjälp av en danslärare. Aktiviteterna som var gratis riktade sig mot unga mellan 15 och 25 år. Amjads mål var att breakdance ska bli en del av dansutbudet i Båstad kommun.
Slutbelopp 20 000 kronor.

Slimeparty
Som sökande till projektet Slimeparty står den ideella föreningen Cityidrotten i Landskrona. Cityidrotten skapar en meningsfull fritid genom att anordna olika aktiviteter för barn och unga i Landskrona kommun. Hos Cityidrotten finns det ungdomsledare som ansvarar för olika aktiviteter och det är två av dessa som står som projektledare för Slimeparty, Alia och Albatrim.
Alia och Albatrim får ofta höra av unga att inga aktiviteter finns ute i byarna, därför ville de genom att anordna slimeparty skapa gemenskap och delaktighet bland de unga utanför staden. Projektet genomfördes i de tre orterna: Asmundtorp, Glumslöv och Häljarp under sommaren 2019 och lockade över 170 besökande unga som tillverkade slime i regnbågens alla färger.
Slutbelopp 8 926 kronor.

Skåne epameet
Bakom ungdomsprojektet Skåne epameet står systrarna Izabella och Ellinor Kronholm. Ellinor har ett stort motorintresse, kör själv EPA och har deltagit i olika tävlingar. Izabellas intresse är att arrangera och organisera event och ser genom detta projekt en möjlighet att lära sig mer inom detta område.
Ellinor  och Izabella vill genom Skåne epameet höja statusen för epan och framförallt anordna träffar som är organiserade och har tillstånd. Det finns många ungdomar runt om i Skåne som kör EPA som saknar ett evenemang likt Skåne epameet, anser projektledarna.
Syftet med projektet är att förena ungdomar med gemensamma intressen och bidra till en mer meningsfull fritid. Målet var att genomföra en endagarsträff med utställning och tävlingar. Skåne epameet ägde rum i slutet av augusti och lockade över 400 besökare. Idag är tjejerna i full gång med att planera nästa stora träff och hoppas en dag nå sitt mål att arrangera Sveriges största EPA-träff.
Slutbelopp 20 000 kronor.

Les filles curieuses
Annie, Norma och Marta är de enda elever som läser franska i årskurs nio på Ekeby skola. Att intresset för språkstudier minskar bland elever är något som tjejerna vill ändra på. Med franskan som utgångspunkt, skrevs två ansökningar ihop. I projektet L´aventure francaise besöker tjejerna Ecophones kontor i Hyllinge samt deras kontor utanför Paris. Hur ser arbetsmiljön ut i Sverige jämfört med Frankrike?  Hur ser kontakterna ut mellan företagen? Vilka språkkunskaper krävs på de olika positionerna i företagen är några av de frågor som projektet ställer sig.
I projektet Comparaison en Thonon les Bains jämför tjejerna sina tonårsliv med tonåringars i den franska byn Thonon les Bains. En heldag spenderades på den lokala skolan där Annie, Marta och Norma fick delta på olika lektioner och prata med eleverna.
Tjejerna tillbringade en vecka i Frankrike och deras resa gick att följa genom en vlogg. Just nu är tjejerna i full gång med att ordna bilder till en utställning på Ekeby bibliotek och en föreläsning för föräldrar.
Sökt belopp för båda projekten 29 834 kronor.

Rock by Flownet
FlowNet skapades av ungdomar  i Örkelljunga sommaren 2017, för att tillsammans bygga en plattform för datorspelsentusiaster i lokalområdet. Sedan FlowNet bildades har de arrangerat ett antal LAN i Örkelljunga.
Vid varje LAN vill FlowNet förändra och förbättra sitt event och skapa nya upplevelser för sina besökare, och tanken att arrangera en konsert föddes. Målet på längre sikt är att anordna en festival där besökare ska kunna ta del av ett större utbud aktiviteter utöver gaming.
Till konserten har FlowNet tagit kontakt med två lokala rockband. Banden har producerat ny musik och konserten kommer därför även att vara en releasekonsert för båda banden på hemmaplan.
Konserten ägde rum i Forum (Örkelljunga) den 30/11.
Sökt belopp 18 500 kronor.

Hur räddar vi det kustnära fisket 

Den 21 till 22 november 2019 hölls det en fiskekonferens på på Marint centrum i Simrishamn.Konferensen riktade sig till alla med ett intresse för fiskets, havsmiljöns och landsbygdens utveckling. Leader Nordvästra Skåne med Öresund var självklart på plats. Under 2018 drev vi Ett hållbart fiske i Öresund, ett LAG-ägt projekt som du kan läsa mer om på:

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2017/06/14/ett-hallbart-fiske-oresund/

Situationen är akut
Östersjön utsätts för ett hårt tryck från många håll och för  torskbeståndet så är situationen akut.Hur ser lösningen då ut? Frågorna är många och komplexa. Hur och vad ska vi fiska i vårt ”nya Östersjön”? Hur behöver förvaltningen vara utformad för att värna ekosystemet på bästa sätt? Vilka miljöåtgärder behövs? Vilken fisk vågar man äta? Behövs en politiskt förankrad yrkesfiske­strategi? Vilken roll har kulturen för kustsamhällena? Hur räddar vi framtidstron i näringen och hittar inspiration, lönsamhet och hållbarhet framåt? Eller är framtida levande hamnar längs Östersjöns kust bara en illusion givet vår nya verklighet?

Vid årets konferens presenterades en modell för hur dessa frågor kan kopplas ihop med varandra och tas itu med ur ett helhetsperspektiv.


Färsk Fisk från hav till bord 
Under 2018 – 2020 driver Livsmedelsakademin och Marint centrum i Simrishamn Färsk Fisk från hav till bord. Ett projekt för att stärka efterfrågan på lokalt landad fisk, utveckla kompletterande affärsmodeller och marknadskanaler och öka kunskapen om fisk och det kustnära fisket. Projektet drivs tillsammans med yrkesfiskare, förädlare, kockar, krögare, handlare, grossister och offentliga kök.

Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne.

http://www.leadersydostraskane.se/nyheter/2017/12/21/farsk-fisk-fran-hav-till-bord/

https://www.livsmedelsakademin.se/farsk-fisk-fran-hav-till-bord/

Svensk tar över ordförandeskapet i European LEADER Association for Rural Development

”Att ta Europa närmare medborgarna är ett viktigt mål för EU och samtliga medlemsländer.”

Marion Eckardt från halländska Hyltebruk, valdes den  26 november till ordförande för European LEADER Association for Rural Development – ELARD. ELARDs uppgift är att underlätta nätverkande och kunskapsutbyte över landsgränser och understödja lokal utveckling genom Leadermetoden.

– Det är en styrka för Leader i Sverige att vi nu har en ordförande i ELARD som kommer just från Sverige, säger Annika som är verksamhetsledare för Leader Nordvästra Skåne med Öresund.
– Jag är säker på att det kommer att ge avtryck. Särskilt nu när vi står inför en ny programperiod och ska övertyga politiker om att Leadermetoden är en bra metod att arbeta efter, och att det är oerhört viktigt för hela Sveriges landsbygd att den finns.

Nätverkande och kunskapsutbyte
ELARD samlar 2 500 lokala aktionsgrupper (LAG) från EU:s medlemsländer, och innebär en samverkan för EU:s gräsrötter. Syftet är att underlätta nätverkande och kunskapsutbyte över landsgränser, samt understödja lokal utveckling genom Leadermetoden.

–Bakom varje lokal aktionsgrupp finns hundratals engagerade människor från Europas landsbygder. För Sverige spelar ordförandeskapet stor roll eftersom vi får möjlighet att sitta med vid samtliga förhandlingar som berör de fondmedel som ska gå till Europas befolkning, säger Marion Eckardt.

Ett Europa närmare medborgarna 
Leadermetoden (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) bygger på samarbete och ska uppmuntra lokalbefolkning att genomföra egna satsningar och initiativ av betydelse för bygdens utveckling.
Högaktuellt just nu är att säkerställa att de erfarenheter som upparbetats i Europa tas tillvara in i kommande programperiod. Att ta Europa närmare medborgarna är ett viktigt mål för EU och samtliga medlemsländer.
(Källa: LUS, Lokal Utveckling Sverige )

Vill du veta mer? Kontakta Marion Eckardt, ordförande ELARD, 0733-71 82 89, marion.eckardt@lluh.se

Studieresa för att sprida kunskap om hur EU fungerar

Den 7 och 8 oktober var Leader Nordvästra Skåne med Öresund tillsammans med ett antal Leaderområden i Skåne och Blekinge på en studieresa i Bryssel. Syftet var bland annat att sprida kunskap på hemmaplan om hur EU fungerar.

Vill du också starta ett Leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé eller vill testa om ett större projekt fungerar innan du startar det?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har du möjlighet att få stöd till en idé eller en förstudie av ett större projekt, med upp till maximalt 40 000 kronor. 

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Svalöv samt Båstad.

Copyright © Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Dela: