Nyheter

Örjabäcken i Ausås blir förstudie

Publicerades den 8 januari 2019

Örjabäcken i Ausås, Nöttaskogen är ett nytt delprojekt under samlingsnamnet Kreativa idéer, som godkändes 8 januari 2019. Denna kreativa idé är en förstudie om hur det ska gå att åstadkomma bra praktisk naturlära, med tyngdpunkt på livet i Örjabäcken som rinner ut i Vege å.

Strövelstorps församling står bakom ansökan, men det finns djupa kontakter både inom den lokala scoutkåren och Spannarpsortens hembygdsförening. Tillsammans ska de försöka göra bäcken i Nöttaskogen till ett exkursionsområde för traktens skolor. Utgångspunkt blir den byggnadsminnesklassade prästgården där det finns lämpliga lokaler. Denna kreativa idé är en förstudie om hur det ska gå att åstadkomma bra praktisk naturlära, med tyngdpunkt på livet i Örjabäcken som rinner ut i Vege å. Bäcken har tidigare mest varit känd som en vandringsled från Strövelstorp till Ausås. Med tanke på de många fiskevårdsåtgärder som gjorts i Vege å ökar intresset även för Örjabäcken. Bidraget på 40 000 kronor kommer från Havs- och fiskerifonden, insatsområde lokal attraktivitet.

 

Syfte, behov och målgrupp

Syftet är att undersöka förutsättningarna för att Örjabäcken, bäckravinen i Nöttaskogen och Ausås Prästgårdsanläggning tillsammans med Spannarpsortens hembygdsförenings museer, ska kunna bli en attraktiv plats för skolklasser, vattenvård, fiske- och kulturupplevelser och exkursioner. Syftet är vidare att på sikt utveckla detta till natur- och kulturreservat, samt ett kulturcentrum i bygden.
Bäckravinen i Nöttaskogen med omgivande skog och öppna marker är en del i Vegeå vattenvårdsområde. Omfattande restaureringar nedströms har höjt vattenkvaliteten och kvaliteten för vattenlivet i Bäcken. Behovet för skolor, förskolor, fritidshem, föreningar med flera inom Helsingborg-Ängelholm och Åstorpsområdet, men även Höganäs och Örkelljunga för sammanhållet exkursionsmål,  är troligtvis stort. Tillsammans med den K-märkta prästgårdsanläggningen, som kan bli samlingspunkt och lektionspunkt, ser man detta som ett område värt att utveckla. Man ser också ett behov av mötesplats för föreningar och familjer. Redan idag sker pilgrimsvandring -Vandrarföreningens vandringar längs bäcken.
Projektet riktar sig främst mot skolklasser i alla stadier, skolans biologi- och naturkunskapsundervisning, kulturhistorieundervisning men också naturvårdsföreningar och scoutkårer. Målgruppen inkluderar också familjer och föreningar av olika slag. Dessa använder området redan idag, men förstudien vill se om det kan ske mer systematiskt.

 

 

 

 


Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för många. Ta kontakt med leaderkontoret i Örkelljunga!

Kreativa Idéer – så fungerar det!

Vill ni genomföra ett mindre projekt eller testa Er idé inför ett eventuellt större projekt?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har ni möjlighet att få stöd om maximalt 40 000 kronor. Medfinansiering krävs i form av ideella resurser som arbetstimmar, lokaler, material med mera. Medfinansieringen ska uppgå till samma summa som det kontanta projektstöd ni beviljas, vilket motsvarar runt 30 procent av värdet på hela projektet. Att arbeta med Leader som projektform innebär att er idé ska syfta till att gynna flera människor/verksamheter/föreningar. Projektstöd kan sökas till nya, innovativa idéer ute på landsbygden men inte till pågående verksamheter eller investeringar. Pengarna kan användas exempelvis till en förstudie för att se om det är vettigt att gå vidare med ett större projekt. Det kan också blir bidrag till studieresor eller arvode för en inspirerande föreläsare.

Pengarna kommer från tre EU-fonder, landsbygdsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Arbetsområdena som kan få stöd går under benämningarna näring och entreprenörer, kreativt lärande och lokal attraktivitet.

Ladda ner instruktioner i PDF-format:

Kreativa Idéer så funkar det.

__________________________________________________________________________________

Så här gör ni med er projektansökan:

Läs igenom och fyll i ansökan till Kreativa Idéer som Ni hittar på vår hemsida www.leadernordvastraskane.se

Försök göra en bedömning av om er idé passar in under någon/några av Leaderområdets mål. Insatsområdena är:

1. Näring och entreprenörer, stötta lokala näringslivet

2. Lokal attraktivitet, samverka för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer

3. Smart resursfördelning, omställning till hållbara gröna metoder, produkter och livsmönster.

4. Kreativt lärande, uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk.

Kontakta handläggare Anders Davidsson tel: 073-330 77 87 eller e-post anders.davidsson@leaderskanens.se . Vi bokar ett möte för att gå igenom och bedöma era idéer. Ni får stöd och hjälp med er ansökan under hela processen.

__________________________________________________________________________________

Så här går det till om ert projekt godkänns:

Ni träffar vår handläggare för att gå igenom och skriva under avtal.

Ni genomför projektet.

Ni skickar in slutrapport med körjournaler, projektdagböcker med ideell tid, eventuella andra medfinansieringsunderlag, kostnadssammanställning, kvitton, fakturor och betalningsunderlag. När slutrapporten godkänts av Leaderkontoret betalas era pengar ut. Observera att samtliga uppkomna kostnader måste vara betalda innan ni kan få ut ert projektstöd.

Ni får under projekttiden fortsatt hjälp med att besvara de frågor som kan uppstå under arbetet, eller om ni har behov av annan form av coachning från vårt verksamhetskontor.

För ytterligare information, hjälp med att bedöma er idé, fylla i ansökan eller annat är ni varmt välkomna att kontakta:

Handläggare Kreativa Idéer
Anders Davidsson
e-post: anders.davidsson@leaderskanens.se
tel: 073-330 77 87

Jag ser fram emot att få ta del av er idé!
Anders

__________________________________________________________________________________

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan Kreativa idéer – Kreativt lärande beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Socialfond – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 14 juni 2018. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Hav och fiske – Lokal attraktivitet beviljade av Jordbruksverket den 14 juni. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

   

Dela: