Nyheter

Till er som söker projektmedel  i Leader nordvästra Skåne med Öresund

Publicerades den 27 augusti 2019

Viktig information till er som söker leaderprojektmedel  i Leader nordvästra Skåne med Öresund

 

Den här leaderperioden börjar gå mot sitt slut. Den 22 augusti tog LAG-styrelsen beslut på hur man ska göra urvalet och prioritera de projekt som kommer in till leaderkontoret nu när LAG:s budget är begränsad.

Lag-styrelsen har nästa beslutsmöte den 11 december 2019.

LAG beslutade att det är det projekt som får högst poäng som kan ta del av de medel som finns kvar. En komplett ansökan, dvs. projektplan och budget, skall vara inlämnad till Leaderkontoret senast sex veckor innan beslutsmötet. Projektägaren skall även ha gjort ansökan på Jordbruksverkets hemsida före LAGs beslutsmöte.

De datum som gäller är således:

  • Senaste inlämning av komplett projektansökan för bedömning den 11 december är den 30 oktober

Vid frågor kontakta verksamhetsledare Annika Jönsson: e-post annika.jonsson@leaderskanens.se eller på telefon 0709-77 33 33

Dela: