Nyheter

Från starten i maj 2018 har Leader nordvästra Skåne med Öresund godkänt stöd till 24 kreativa idéer. Allt från en nydanande toaborste till en radiopod om Ljungbyhed har fått stöd.

Kreativa idéer är så kallade paraplyprojekt. Det innebär en enkel väg för den som vill söka bidrag. Maxbeloppet är 40 000 kronor, vilket de flesta sökande också har fått. Projekten är korta. Några månader, eller ibland bara arrangemang under en enstaka dag som sommarens äppelfesten i Kattarp eller temakvällen om lantbruk och Rönne å som fyllde hörsalen på Ängelholms bibliotek.
Pengarna kommer från tre olika EU-fonder. Flest ansökningar har det blivit till de två paraplyer som ligger under landsbygdsfonden. Vid årsskiftet fanns här hela tolv delprojekt, och budgeten var intecknad.
Sex projekt har godkänts under havs- och fiskerifonden, där även en festival på Ven i sommar får stöd. Från att ha handlat om musik blir det nu även en familjedag inriktad mot hav och fiske 13 juli. Lika många projekt blev det med bidrag från europeiska socialfonden. Här driver föreningen Ta Sats hela fyra delprojekt som alla har någon inriktning mot integration.

Anställd för ett års satsning under Kreativa idéer, paraplyprojekten, var Anders Davidsson, projektledare och handläggare. Anders Davidssons uppdrag blev klart 3 maj 2019.

Paraply 1: Lärande landsbygd, landsbygdsfonden
• Witec Sweden, förstudie ny utbildning processledare hållbart samhällsbyggande. Slutredovisat. Gav svar att tiden inte är mogen för en sådan utbildning.
• Bygdebolaget Röstånga, Hela bygdens bastu, workshops. Slutredovisat. Bastun är i gång.
• LISA (samorganisation idrott Landskrona), förstudie Aktivitet hemmavid. Slutredovisat. Många kloka lärdomar att användas för framtiden.
• Teater Amabile, förstudie Musik mot klimatångest. Slutredovisat. Förstudien mynnade ut i större leaderprojekt, Expose IT.
• Kullabussen, förstudie, hop-on hop-off. Pågår. Ej redovisat.

Paraply 2: Näring och entreprenörer, landsbygdsfonden
• Örkelljungabygdens butiker på landet, Öppet på landet (gemensam marknadsföring). Slutredovisat. Ska bli årligen återkommande.
• Smaker från Söderåsen, omstart/konsulthjälp matmarknad Skäralid. Slutredovisat. Väldigt mycket folk. Mersmak framöver.
• Feet, äppelmarknad i Kattarp. Slutredovisat. Mycket lyckad första byfest med äppeltema.
• Förstudie (patentansökan) Toiletbeauty. Slutredovisat. Patentansökan.
• Örkelljunga Outdoor, förstudie MTB Arena. Slutredovisat. Finns beslutsunderlag för Örkelljunga kommun med två alternativ. Slutredovisat.
• Wigdul Media AB, Ljungbyhedspodden, förstudie utbildning lokala podcasts. Slutredovisat del ett. Första Ljungbyhedspodden finns att hämta på Internet. Beviljat tillägg för att garantera fler bra delar av en lokal podd.

https://anchor.fm/ljungbyhedspodden/episodes/Ljungbyhedspodden-avsnitt-2-28-April-2019-e3s9ga

Paraply 3: Näring och entreprenörer, socialfonden
• Gårdsföreningen Fogdarp, Naturen helar (tidigare rehab-patienter) träffas och skapar skogsträdgård. Genomfört med träffar varje vecka, ej slutredovisat.
• Ta Sats, förstudie föreningshub Åstorp. Förstudie gjord, men ej slutredovisat.
• Ta Sats, Tjugo5, veckovisa träffar med unga vuxna nyanlända med syfte att skapa jobbkontakter har genomförts. Projektet ej slutredovisat.
• Ta Sats, förstudie integrationspunkt Landskrona. Projektet genomfört med ej slutredovisat.
• Ta Sats, start RUT, Landskrona. Träffarna med nyanlända kvinnor har genomförts. Projektet ej slutredovisat.
• Winnet Skåne, Mångfaldsbussen. Den kontakt- och jobbskapande bussresan genomförs 23 maj.

Paraply 4: Lokal attraktivitet, havs- och fiskerifonden
• Sportfiskarna, förstudie framtidens sportfiske Rönne å. Genomfört. Slutsatsen är att det krävs mycket mer arbete för att utnyttja möjligheterna som skapas när kraftverken i Klippan försvinner. Slutredovisning ej klar.
• Den Goda Jorden, Rädda- Rena- Rönne, temakväll om nygammal odlingsteknik. Uppskattad temakväll om samband jordbruk och vatten. Cirka 150 åhörare på biblioteket i Ängelholm. Intresse från andra delar av landet för liknande arrangemang. Slutredovisat.
• Strövelstorps församling, Bäcken i Nöttaskogen, förstudie skolprojekt. Slutsatsen är att idén håller och att projektet drivs vidare. Sedan förstudien inleddes har det tillkommit förslag på att området ska bli kommunalt naturreservat. Slutredovisning pågår.
• Dykklubben Delfinen, Havsresan/fältveckan. Arrangemanget med 
samling av en mängd sportdykare i Helsingborg som ska undersöka Öresund genomförs 27 maj – 2 juni med Råå hamn som bas. Ej redovisat.
• Kristin Johansson och Mats Alm, Fiske och miljö Öresund. Ungdomsprojekt med syfte att visa olika yrken kopplade till fiske och hav. Pågår. Ej redovisat.
• Kulturföreningen Ökända, Ven Festivalen. Arrangemang i Cirkustält vid Bäckvikens hamn 13-14 juli. Första dagen med inriktning på fiske och marint liv Öresund. Ej redovisat.

 

 

 

 

 

Dela: