Nyheter

Nyhetsbrev 13

Publicerades den 5 november 2018

 

 


Ett nyhetsbrev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 13

 

I detta brev

  • Leader Nordvästra Skåne med Öresund söker en ungdomscoach
  • Läs om två av våra avslutade projekt
  • Tre nya projekt godkända av LAG och Jordbruksverket
  • Sex nya delprojekt inom Kreativa idéer klara

 

Vill du jobba med oss?

Leader Nordvästra Skåne med Öresund vill skapa en bra ungdomsverksamhet på landsbygden. Vi söker nu en ungdomscoach för att se till att ungdomarnas driv och idéer tas tillvara.

Vi vill att du:
Är öppen för nya utmaningar, nytänkande, inspirerande och en trygg förebild för våra ungdomar.
Du ser ungdomarnas idéer och önskemål som en möjlighet att visa dem deras egen potential för att förverkliga dessa.
Du stöttar dem i deras arbete med att genomföra små eller större projekt som gör landsbygden attraktivare.
Du ger dem vägledning när det behövs, men tar ett steg tillbaka och låter de unga bestämma vägvalen.

Du kommer att:
Ansvara för rapporteringen av projekten i samarbete med ungdomarna som genomför dem.
Ha en tät kontakt med kommunrepresentanter, föreningsaktiva samt fritidspedagoger.
Arbeta med att synliggöra ungdomsprojektet och dess möjligheter på sociala medier.
Administrativt rapportera in resultaten av de delprojekt som de medverkande ungdomarna genomför.
Arbeta i samtliga tio kommuner i vårt område.
Samverka med ungdomscoacher i andra Leaderområden i Sverige.

Kvalifikationer
Du har ett stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar, samt vilja att vara med och utveckla landsbygden i vårt område.
Du har adekvat utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du som ska jobba hos oss behöver vara stark i din initiativkraft, ha lätt för att samarbeta och även vara bekväm med självständigt administrativt arbete.
Du är kommunikativ och uttrycker dig tydligt i tal och skrift på svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande, då det kan förekomma transnationella utbyten.

B-körkort och tillgång till egen bil krävs.
Anställning
Anställningsform: 75%, kvällar och helger kan förkomma i ditt arbete.
Visstidsanställning, 12 månader med en möjlighet till förlängning.
Fast månadslön.

Kontaktperson
Annika Jönsson, Verksamledare tel 0709-77 33 33, annika.jonsson@leaderskanens.se
Ansökan
Vi tar emot ansökan via e-post, annika.jonsson@leaderskanens.se
Sista ansökningsdag 2018-11-10
Arbetsgivare
Leader Nordvästra Skåne med Öresund, www.leadernordvastraskane.se

 

Avslutat projekt: Åsljungasjön – Livskvalitet på riktigt

Att bevara en bygds berättade historia

Det hela började för fyra år sedan med en engagerad grupp med människor som ville öka tillgängligheten på stigen kring vackra Åsljungasjön i Nordvästra Skåne. Den 17 november 2016 godkändes projektet av Jordbruksverket, och erhöll en finansiering om totalt 1 712 782 kronor. Pengarna kom från Landsbygdsprogrammet, LAG och Leader Nordvästra Skåne med Öresund samt Örkelljunga kommun.

Det är Åsljunga Intresseförening som tillsammans med Bysamfälligheten och EFS-gården drev Leaderprojektet Åsljungasjön – Livskvalitet på riktigt, mellan 17 november 2016 och 30 april 2018.

Projektet har bland annat:

  • Gjort den cirka 4,5 kilometer långa stigen runt sjön mer lättillgänglig för alla som bor i eller är på besök i Åsljunga och som vill gå, jogga eller på annat vis ta sig runt sjön. Man har exempelvis breddat och rustat stigen, och de tre broarna är utbytta så att de är lättare att ta sig över, även med rullstol.
  • Byggt en ny parkering vid EFS-gården, och två nya grillplatser runt sjön.
  • Skapat 70 så kallade kulturpelare, som placerats ut i byn. Åtta av dessa finns längs slingan runt sjön. På kulturpelarna återfinns i text och bild, delar av bygdens historia, natur och kultur.
  • Tagit fram en tydlig karta, där samtliga kulturpelare är utsatta. Denna karta finns på en ny anslagstavla vid sjön/Landshövdingevägen.


Är till för alla
Leden runt Åsljungasjön är idag tillgänglig för alla som önskar ta sig runt hela eller delar av sjön. Man kan även hyra kanoter i anslutning till en av badplatserna vid EFS-gården. En av tankarna bakom satsningen, är att det ska öka samhörighetskänslan i bygden och bevara bygdens historia till kommande generationer. Många av de berättelser som man kan läsa om på de olika kulturpelarna har man hittat genom de som har bott i Åsljunga: historier som inte förrän nu nedtecknats eller bevarats skriftligen.

Lever kvar i bygden
Åsljungasjön – Livskvalitet på riktigt, är nu avslutat, men lever kvar i bygden på många olika sätt. De flesta av de 700 invånare som bor i Åsljunga idag, känner både till leden, och att det varit ett Leaderprojekt som syftat till att göra platsen, dess natur och historia mer tillgänglig för alla.
– Det finns fortfarande tankar om att fortsätta att utveckla och göra fler kulturpelare, och vi får förfrågningar både från turistnäringen och kommunen på information, berättar Gunnel Andersson, som har varit projektledare.


Tips från projektgruppen till dig som vill driva ett Leaderprojekt

1. Lägg tid på att sätta er in i det formella och det byråkratiska. Vissa moment och processer tar tid. Skapa beredskap för detta.
2. Tänk på att olika typer av förändring kan skapa olika former av känslor, eller rädslor hos folk. Ett projekt kan upplevas på olika sätt, av de som berörs av det. Skapa förutsättningar för att hantera detta om det blir aktuellt.
3. Lägg ner mycket tid på er budget, för att få den så korrekt som det går.
————————————–
Läs mer på:
http://www.asljunga.com/leaderprojekt-asljungasjon-livskvalitet-pa-riktigt/

 

Avslutat projekt: Kulla GO – en digital mötesplats på Kullabygden

1 februari 2017 godkändes Kulla GO – Create your own paths in Kullabygden, som ett Leaderprojekt tillhörande Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Det är en digital tjänst som skapar synergier och nya samarbeten mellan företag och människor på Kullabygden. Sedan 31 december 2017 är projektet avslutat.

Den interaktiva tjänsten Kulla GO skapades för att möta behovet av en digital mötesplats för boende, besökare och lokala företag på Kullabygden i Höganäs kommun. Här samlas bygdens aktiviteter, matställen, företag och boenden. Tjänsten ska inte ses som nyhetsrapportering, eller som en reklamtjänst.
– Själva konceptet är synergin mellan att man kopplar samman olika företag, säger Emma Hedin, som varit projektledare för Kulla GO.

Tjänsten är välbesökt

Bakom Kulla GO finns bland andra Emma Hedin som är initiativtagare till projektet, David Lindman och Pontus Holmgren som är skribenter, och Daniel Persson och Sebastian Hedin som fotograferar. Totalt är det cirka 25 personer involverade i teamet bakom tjänsten, plus styrgrupper, fokusgrupper och ideella. Cirka tio av dessa är aktivt involverade.
Tjänsten är välbesökt berättar ansvariga.
– Projektet använder sig av ett analyssystem som mäter antalet unika besökare. Man kan också se varifrån trafiken kommer, om det är från stad eller landsbygd, samt hur länge man stannar på en sida. Analysen mäter även synergin – alltså själva idén med Kulla Go: att besökaren verkligen tar sig vidare in i tjänsten, förklarar Emma Hedin.

Underifrånperspektivet viktigt

Något teamet bakom Kulla GO noterat, är hur mycket deras kontaktnät har vuxit under projektets gång.
– Vi har lärt oss så mycket nytt om Skåne. En annan sak, är att vi har lärt oss att coacha varandra och utvecklas tillsammans, säger Emma Hedin och David Lindman.
Emma, Pontus och David tar också med sig en del lärdomar vad gäller att driva denna typ av projekt.
– Hade vi stått inför att lansera tjänsten idag, med det som vi nu vet, så hade vi nog börjat med att ansöka om pengar för att göra en förstudie av hela projektet. Vi hade också varit extremt noga med att bara anställa folk som passar in på det underifrånperspektiv som är så viktigt för att förankra ett projekt som detta, reflekterar Emma Hedin.
Från början så upplevde Emma och David att det fanns en viss skepsis från boende och verksamma på orten mot tjänsten i sig. Här lyfter de fram hur viktigt Leadermetoden är för att förankra idéer på rätt sätt.
– Det är otroligt viktigt att möta människor ute på plats, och skapa förtroende istället för att det blir en känsla av ”försäljning”, säger David Lindman.
En annan reflektion från personerna bakom tjänsten, är att det lätt blir en krock mellan två världar när man kommer från olika sfärer. Exempelvis när en person som är van vid att jobba i den privata sektorn, ska jobba tillsammans med kommuner eller Jordbruksverket. Problemet är inte att det är bra eller dåligt att komma från olika sektorer, utan att man helt enkelt gör saker på olika sätt.

Både en utmaning och ett stöd

Att jobba med rapporteringen mot Jordbruksverket, kan vara lite tidskrävande och komplicerat om man inte är van, tycker gruppen bakom tjänsten. Men när man väl lärt sig hur det går till, så har man fått ovärderlig kännedom om vad det innebär att driva ett Leaderprojekt.
– En stor fördel är att Jordbruksverket inte har påverkat den kreativa höjden. Detta har varit otroligt värdefullt för oss alla som har jobbat med Kulla GO. Vi har kunnat förverkliga våra idéer och skapa en tjänst vi själva känner oss stolta över och tror på, poängterar Emma Hedin.
– Vi är också otroligt nöjda med det stöd som vi har fått från Leaderkontoret i olika frågor.

Kulla GO beviljades stöd på sammanlagt 2 521 000 kronor.Förutom stöd från landsbygdsfonden och Leader Nordvästra Skåne med Öresund så har även Höganäs kommun varit medfinansiärer i projektet.


Såhär gör du för att synas på sajten

1. För att synas på Kulla GO ska du ha en verksamhet, ett besöksmål eller ett evenemang i Kullabygden.
2. Skicka ett mejl till kullago2017@gmail.com, där du presenterar ditt företag, boende, besöksmål eller evenemang.
3. Du ska vara aktiv i den verksamhet du vill ska synas på sajten.
4. Evenemang ligger kvar fram till datumet då det äger rum.
5. Personporträtt, besöksmål, boende och restauranger ligger kvar tills de inte längre är aktuella.
——————————

Läs mer på: www.kullago.se

 

Paraplyprojekt Ung Kraft och Vilja 1 och 2

Ung kraft och vilja 1 och 2 är paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ska göra det möjligt för unga personer inom föreningar och organisationer och andra nätverk i nordvästra Skåne att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter som ryms inom utvecklingsstrategins övergripande mål.

Delprojekten ska skapa aktiviteter utanför städerna som ger ökat värde för unga människor på landsbygden. De ska visa för alla inblandade och utomstående att det finns initiativkraft och genomförandeförmåga bland unga.

Projekten lägger också grunden till fortsatt arbete för att ta ansvar för andra projekt och idéer, som stärker den lokala marknaden och en god kompetensförsörjning.

Målgrupp är ungdomar mellan 13 och 25 år och som bor eller verkar i nordvästra Skåne. Ung Kraft och Vilja finansieras med medel från landsbygdsfonden och kommer att drivas av en projektledare.

Läs mer

 

Sex nya delprojekt klara


Kreativa idéer

Leader Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få stöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder, för att genomföra småprojekt eller prova en idé som kan vara till nytta för många. Paraplyprojekten ska vara slutförda nästa vår. Ta kontakt med Leaderkontoret i Örkelljunga för att få veta mer:
Projektledare: Anders Davidsson
Kontaktinformation: 073 330 7787,
anders.davidsson@leaderskanens.se

Smaker från Söderåsen 7 oktober

Matmarknaden i Skäralid, som går under namnet Smaker från Söderåsen hölls första söndagen i oktober enligt tradition. Marknaden, som är inne på åttonde året, slog i år besöksrekord.
Pengarna kommer från landsbygdsfonden och paraplyprojektet Näring och entreprenörer.


Äppelfest i Kattarp 15 september

Äppelfest i Kattarp gick av stapeln lördag 15 september. Arrangör är kulturföreningen Feet. Förhoppningen är att äppelfesten ska bli återkommande, stärka bygemenskapen och locka besökare även från grannbyn Hasslarp. Pengarna kommer från landsbygdsfonden och paraplyprojektet Näring och entreprenörer.


Hela bygdens bastu i Röstånga

Bygdebolaget Röstånga utveckling har varit med i Leaderprojekt tidigare. Nu är det meningen att ett gammalt önskemål ska förverkligas. En bastu som alla boende i byn kan både använda och känna sig som ägare av. Leader Nordvästra Skåne med Öresund ger bidrag med upp till 40 000 kronor till projektet.Pengarna kommer från landsbygdsfonden och paraplyprojektet Kreativt lärande.


Filmskola på Rönnebergs Härads Hembygdsförening

Rönnebergs Härads Hembygdsförening har en stor hembygdsgård utanför Asmundtorp. För att väcka intresse hos barn och ungdomar ska några av föreningens medlemmar gå på ”filmskola”. Med hjälp av mobiler ska de lära sig att göra kortfilmer som besökarna kan få tillgång till via sina mobiler.


Aktivitet hemmavid

Landskrona har sedan länge en mycket uppskattad aktivitet för barn och ungdomar som kallas Citydrott. För en symbolisk summa kan alla i ålder 6-12 år lösa ett medlemskort som ger tillgång till mängder av aktiviteter både efter skolan och under loven. Nu ska LISA, Landskrona Idrottsföreningars samorganisation, undersöka möjligheterna att starta varianter av Citydrott i Häljarp, Glumslöv, Asmundtorp, Härslöv och Annelöv/Kvärlöv.


Uppfinner biologiskt nedbrytbar toalettborste

En ung företagare och uppfinnare får hjälp att komma vidare med en idé om en biologiskt nedbrytbar toalettborste. För att den nya sortens toalettborste ska bli kommersiell, krävs ett patent- och designskydd. Leader Nordvästra Skåne med Öresund hjälper nyföretagaren att ta sin kreativa idé vidare ett steg i den processen.

 

Nytt beviljat projekt: Ansökan om utveckling av biodling

B&V Närproducerad honung vill driva biodling på ett modernt och ekologiskt vis, och ta vara på resurserna de har på bästa sätt.

B&V Närproducerad honung har idag 50 bikupor, och står bakom projektet Ansökan om utökning och utveckling av biodling. Den biodling de driver idag är ekologisk. De vet också hur man tillverkar vax, så att man undviker att importera vax som det ibland förekommer förorening i. De har stor erfarenhet och utbildningar inom området samt är godkända biodlare.

Syftet med projektet är att utveckla och utöka nuvarande antal bisamhällen, så att det behov av bin som finns i områdets jordbruk, fruktodlingar och parker tillgodoses på ett ekologiskt sätt. Syftet är också att utöka verksamheten så att ett rationellt och lönsamt företag kan bedrivas.

Målet med projektet är att ha investerat i och monterat 50 bikupor och annan utrustning, för att med högre kapacitet och på ett modernt och ekologiskt sätt bereda och paketera honung. Målet är också att skapa bisamhällen till försäljning så att man kan tillgodose naturens och lantbrukares behov av bin till pollinering.

 

Viktiga datum och kommande LAG-möten under 2018

  • LAG-möte 5 december (sista dag för att skicka in ansökan 4 november)

Vill du också starta ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé eller vill testa om ett större projekt fungerar innan du startar det?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har du möjlighet att få stöd till en idé eller en förstudie av ett större projekt, med upp till maximalt 40 000 kronor.

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

 

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Svalöv samt Båstad.

 

 

Copyright © Leader Nordvästra Skåne med Öresund

 

 

 

Dela: