Nyheter

Nyhetsbrev 11 Dec 2017

Publicerades den 19 december 2017

 


Ett nyhetsbrev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 11 (dec 2017)

<!–


–>

I detta brev

  • Nytt projekt godkänt av LAG
  • Jordbruksverket ger klartecken
  • Nya LAG-ledamöter sökes
  • Utblick i Sverige
  • Datum för kommande LAG-möten under 2018

Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten

Projektet är LAG-ägt och vill skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde. Genom roliga, spännande och havsnära aktiviteter ska det erbjuda möjlighet till engagemang för och kunskap om de utmaningar havet står inför.

Kortsiktiga mål: Projektet ska ha skapat ett stort intresse och engagemang för kustvatten och havsmiljön i området bland ungdomar och allmänhet. Tillsammans med Lokalt ledd utveckling (LLU) i Halland ska projektet också genomföra en temavecka som kallas ”Västerhavsveckan” tre gånger under projekttiden. Insatser för skolbarn med fokus på upplevelser och lärande ska vara en naturlig del för skolorna i området. Pedagogiska inspirationskompendium ska tryckas upp och/eller en pedagogisk app/spel.

Långsiktiga mål: Ett engagemang och samarbete ska ha kommit tillstånd så att ”Västerhavsveckan” ska leva vidare. Arbetet med att med att öka kunskapen om havsmiljön och hållbarutveckling ska var en naturlig del ute i skolorna. Kommunerna och företagen ska med stolthet visa upp och berätta inte bara om sin fantastiska kust utan om det viktiga och spännande livet i havet utanför.
Projektledare är Kristin Johansson, utbildad marinbiolog.

Läs mer

<!–


–>

Grönt ljus för Ingeborrarp ett kulturcentrum

Jordbruksverket har givit klartecken till projektet Ingeborrarp – ett kulturcentrum mellan tid rum.
Projektet ska skapa en kreativ mötesplats med ambitionen att berätta om lokalhistoria på ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika kulturyttringar ska Ingeborrarp lyftas som besöksmål samt skapa ett större intresse för vårt gemensamma kulturarv
genom att uppföra pjäser, anordna arrangemang samt att arrangera historiska kulturkurser  Vårt mål är att utbilda barn i lokalhistoria på ett kreativt sätt.

<!–


–>

Hitta nya ledamöter

Nytt verksamhetsår väntar och det är dags att hitta nya LAG-ledamöter som tar vid när någon av befintliga lämnar. Ett spännande uppdrag med stora möjligheter att påverka den lokala utvecklingen i nordvästra Skåne. Är du intresserad eller känner de kanske en person som kan vara en kraft i LAG – hör av dig valberedningen, sammankallande är Anna Haraldsson Jensen anna.haraldson@gmail.com

<!–


–>

Andra Leaderområden i Sverige…

Utveckla Silte, Levide, Gerum, Lojsta, Stånga, Etelhem, Garde, Alskog och Ardre

Det kokar inte av aktivitet överallt på Gotland. Nu ska leaderpengar hjälpa till att sätta fart på vissa delar av ön.  Läs mer…

Föreningsliv i Ale

Tillsammans med fem idrottsklubbar i Ale genomförs nu ett Leaderprojekt som sträcker sig fram till hösten 2019. – Projektet syftar till att stärka självförtroendet hos barn och unga, göra dem ännu tryggare och förhoppningsvis hålla dem kvar i föreningslivet, säger Provés företrädare och tillika projektledare, Thomas Berggren

Pengar till en friskola

Uddeboskolan är tänkt att få sin skolstart hösten 2018. Det är mycket arbete som krävs för att starta en friskola – och tack vare Leaderpengar arbetar nu en anställd projektledare med förberedelserna.

Miljoner till skulpturer

Över 5,2 miljoner kronor. Så mycket får Vadstena Folkets park i bidrag från Leader för att förverkliga idén om en skulpturpark.

<!–


–>

Kommande LAG-möte under 2018

  • LAG-möte 5 april (sista dag för att skicka in ansökan 25 feb)
  • Årsmöte 16 april
  • LAG-möte 30 maj (sista dag för att skicka in ansökan 22 april)
  • LAG-möte 10 oktober (sista dag för att skicka in ansökan 2 september)
  • LAG-möte 5 december (sista dag för att skicka in ansökan 4 november)

<!–


–>

<!–


–>

Vill du också starta ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé, börja med att gå in på vår sajt och testa den mot tio frågor.

Nästa LAG-möte för nya ansökningar är 5 april
Ansökningshandlingarna ska vara inne senast den 25 februari

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm samt Båstad.

 

Dela: