Nyheter

Nyhetsbrev 10

Publicerades den 3 november 2017

 


Ett nyhetsbrev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 10 . Nov 2017

 


 

Tre nya projekt

Välkommen till ett nytt brev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund:

  • Vid det senaste LAG-mötet i Billesholm fick tre projekt klartecken från Leaders lokala styrelse. Spännvidden på projekten är imponerande.
  • Fler projekt är klara hos Jordbruksverket
  • Inspirerande karta för nya idéer
  • Lite klipp från pressen

 

Nytt Projekt: Säl och skarv

Detta transnationella samarbetsprojekt ska sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket eftersom en sådan sammanställning idag saknas. Tre forskare är redan vidtalade och med i initiativet. Dessa forskare kommer från universitet och forskningsinstitutioner i Sverige, Finland och Estland.

Målet med projektet är att få en dokumenterad samlad bild av forskningen av de ekonomiska konsekvenserna av säl och skarv för yrkesfisket kring Östersjön samt en aktuell bild av yrkesfiskarnas upplevda nuläge.

Läs mer

Nytt Projekt: Träffpunkt Elfdalen

Projektet vill skapa en träffpunkt för unga och gamla där man kan umgås och träffa människor, kulturer och historia ute i vår natur. Här ska man kunna vara fysiskt aktiv, pausa från vardagen och låta fantasin och kreativitet stimuleras.
Träffpunkt Elfdalen ska forma en oas i de centrala delarna av Klippan som dessutom är kostnadsfri och lockar besökare från både när och fjärran.

Projektet kommer att uppdatera vandringsstigarna så de blir mer tillgängliga och även komplettera med informationsskyltar för att locka både barn och vuxna ut i naturen och samtidigt öka kunskapen. En hundrastgård i området ska göra det lättare för hundägarna att kunna ha sina hudar lösa och få springa fritt i samband med sina promenader i området, men samtidigt inte störa naturen.

För att ytterligare öka områdets attraktivitet ska projektet även göra en balanslekplats/hinderbana, ett ute gym och en tillgänglighetsanpassad toalett. Gymmet och lekplatsen är placerade i närheten av varandra så att barn och vuxna skall kunna röra på sig ihop. En grillplats och fler sittplatser så att man skall kunna ta med egen matsäck eller gilla på plats kommer att skapas samt vindskydd för scouterna och för besökare som vill övernatta i det vilda.

Läs mer
Läs mer
Nytt Projekt: Höganäs Hästcenter i KullabygdenProjektet är en förstudie som syftar till att ta fram underlag för att kunna bygga upp ett hästcenter som står sig konkurrenskraftigt nationellt och internationellt, där skilda intresseorganisationer inom hästsporten samverkar.
Målet är att samla samtliga representerade raser och hästinriktningar på en gemensam, lättillgänglig plats och att barn, ungdomar och vuxna ska kunna träffas och utöva sin sport tillsammans. Ingen annan anläggning kan idag presentera ett sådant brett utbud, anpassat för alla, vilket möjliggör ett mervärde för hela kommunen sett till ökad turism, ökad varumärkeskännedom och ökad möjlighet för företag i kommunen att erbjuda sina tjänster och öka sin försäljning.

Jordbruksverkets ok

Sedan sommaren har flera LAG-godkända projekt även fått klartecken från Jordbruksverket. Food Evolution, Naturarenen vid Hjelmsjön samt Lokal förvaltning av Hvens natur och kulturmiljö kan nu börja arbeta för fullt. En del har redan kommit en bra bit i väntan på besked.
Alldeles nyligen fick även det LAG-ägda transnationella projektet kring säl och skarv grönt ljus och fler är på gång – till glädje inte minst för projektägarna.

Hitta nya projektidéer

De skånska leaderområdena har en gemensam sida på nätet för att hjälpa nybörjare att hitta rätt inom Leader. Här kan man läsa om metoden och hitta rätt geografiska leaderadress men också få inspiration genom andras arbete.
På den interaktiva kartan kommer man så småningom kunna klicka fram de skånska projekten, kanske finns det något spännande i öst som lika gärna kunde göras i väst, en idé i norr kan även bli verklighet i syd.
Klart är att mycket händer över hela Skåne.
Här finns den gemensamma sidan och kartan hitta du här Skånska Leaderprojekt.

 

 

Pressklipp

Projekten får stor uppmärksamhet i media, ett tydligt tecken på att de omfattar något angeläget för många. Precis i linje med leadermetoden.<!–


–>

Vill du också starta ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé, börja med att gå in på vår sajt och testa den mot tio frågor.

Läs mer

Kommande LAG-möte. 6 december i Höganäs

<!–


–>

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm samt Båstad.

 

Dela: