Nyheter

Nyhetsbrev 9

Publicerades den 10 juli 2017

Dags för sommarens nyhetsbrev
från ditt Leaderområde

  • Ännu ett projekt prioriterat av LAG
  • Ny gemensam sida för Leader i Skåne
  • Två nya i LAG
  • Klippt från pressen
  • Dramatiskt sommartips
  • Semestertider på kontoret

 

Ett hållbart fiske i Öresund
Vid Leader nordvästra Skåne med Öresunds senaste sammanträde gav styrelsen klartecken till det LAG-ägda projektet Ett hållbart fiske i Öresund.

I dag upplever både yrkesfiskare och olika slags fritidsfiskare att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts i förvaltningen av bestånden. Projektägaren ska därför genom en förstudie förankra, skapa delaktighet och engagemang för att hitta de förutsättningar som finns i regionen för utvecklingen av ett lönsamt och hållbart yrkesfiske i Öresund och som inte hotar de naturvärden som finns i sundet.

LAG:s motivering till beslut: Projektet är i linje med vår utvecklingsstrategi där stor kunskap ligger bakom och är mycket angeläget för fiskets fortlevnad och utveckling i Öresund. Lag anser att det är en intressant förstudie där man både kan skapa intresse för fiskerinäringen och bidra till områdets utveckling för att skapa förutsättningar för ett hållbart och lönsamt fiske utan att ge avkall på de stora naturvärden som finns.


Förnyad gemensam sida

För den som vill veta mer om Leader kanske vår geografiska indelning inte är självklar. Därför har vi uppdaterat den gemensamma sidan leaderskane.se
Här kan man läsa om leadermetoden samt hitta vidare till rätt område.
Så småningom kommer även en projektkarta över hela landskapet att vara på plats, fullplottrad med projekt att inspireras av.

 


Nya i LAG

Vid årsmötet på Perslund i Åstorp valdes fyra personer in i styrelsen för LAG.
Bengt Fellbe, Bjuv samt Brita Jervidalo Jensen, Båstad som offentlig part samt Madelene Larneby och Max Persson, båda suppleanter för privat part.
Välkomna!

Bengt Fellbe

Brita Jervidalo Jensen

Lite pressklipp


Dramatik i sommar

Bruksspelet har med hjälp av Leader nordvästra Skåne med Öresund, säkrat scenen så att den klarar en normal svensk sommar – det vill säga regn.

Årets drama utspelar sig i början av 1920-talet då den populäre Carl Johan Malmros var direktör på Bruket. Vi får möta bruksarbetarna i en tid då kvinnorna fick rösträtt, Karl Gerhards första revy hade premiär och den första svenska aviatrisen, Elsa Andersson, fick sitt flygcertifikat.

En 20-talsmusikal om framtidstro och om människor som modigt kastade sig ut i det okända.


Viktiga tider 2017

3 september. Sista ansökningsdag för nästkommande LAG-möte.

11 oktober. LAG-möte i Bjuv.

29 oktober. Sista ansökningsdag för nästkommande LAG-möte.

6 december. LAG-möte, plats meddelas senare.

Sommarstängt

Under sommaren stänger kontoret i Örkelljunga helt under veckorna 29-31.

Vill du också starta ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé, börja med att gå in på vår sajt och testa den mot tio frågor.

Här hittar du frågorna.Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm samt Båstad.

Copyright © Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Dela: