Beviljade projekt

Konstskola i Torekov

Publicerades den 7 december 2016

 

 

Konstskola i Torekov.

Vid  mötet den 5 december beslutade Leader i nordvästra Skåne med Öresund att bevilja projektet Konstskola i Torekov stöd för att gå vidare i arbetet med att etablera en konstskola för ett 30-tal elever.

Tanken är att göra Torekov till ett kreativt och konstnärligt centrum året om genom att skapa en eftergymnasial ett-årig utbildning med planerad start i augusti 2018.

Bakom projektet står bland andra Båstads Kommun/Akademi Båstad som i dag driver en yrkeshögskola med flera utbildningar och ser detta som en naturlig fortsättning till verksamheten. Torekov By AB, Torekovs Turist och Badförening och Föreningen Torekov Kultur och Miljö tycker att projektet är en möjlighet att fördjupa och bredda intresset för området till befintliga grupper men också att nå en ny målgrupp, framförallt yngre människor, med nyetableringar och nyinflyttning som följd.

Leaders beslutande styrelse, LAG, bedömer att projektet kan vara en möjlighet för Torekov att öka sin attraktivitet året runt. Projektet bör även leda till kunskapsbyggande mellan människor, företag och organisationer och skapa nya arbetstillfällen i Torekov.

Stödet ska användas till en förstudie. För att få starta skolan, krävs godkännande av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det formella beslutet om stöd fattas av jordbruksverket.

Dela: