Nyheter

Nyhetsbrev 3 – Inspiration

Publicerades den 6 september 2016
Hej!

Nu har ansökningstiden inför nästa LAG-möte gått ut, men det kommer fler möten.
Över hela landet finns det massor av spännande idéer som blivit leaderprojekt. En del är förstås väldigt lokala och passar kanske bara på just den platsen men andra går säkert att överföra till nordvästra Skåne.
Läs och bli inspirerad! På vår sajt finns mer information om hur du sedan går vidare.

Uddevalla Saluhall

Projektet går ut på att öppna en saluhall med lokalt odlade livsmedel och lokalproducerat kött i Sparbankens anrika lokaler. Det här projektet skapar en ny mötesplats i Uddevalla och bidrar till att stärka banden mellan stad och landsbygd.Länk till artikel om projektet i Bohusläningen

Förstudie ASF Potatisgården

Projektet kommer att genomföras i Uddevalla och går ut på att man praktiskt vill pröva en modell för hur man kan utforma ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) som stödjer entreprenör-skap bland invandrare, främst kvinnor.Länk till artikel om projektet i BohusläningenÄnnu fler projekt hos Leader södra Bohuslän

 

Idécentrum Kafjärden

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé/kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Projektet avser en inre ombyggnad/uppgradering för att kunna användas ändamålsenligt till aktiviteter och innehåll. Idécentrum ska nyttjas som marknadsföringsplattform för bland annat lantbrukare och hantverkare inom olika discipliner med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat/närproducerat.
Skebo i hjärtat av Sörmland
Syftet är att bibehålla och utveckla attraktionskraften för orten Skebokvarn. Genom en mer funktionell och miljövänligare samlingslokal i Skebokvarnsgården kommer nuvarande och nytillkomna aktiviteter att kunna bedrivas i större omfattning. Syftet är också att kunna bidra till integrering av nyanlända svenska med hjälp av aktiviteter i form av t.ex. matlagning.
Läs mer hos Leader Södermanland

Massor av projekt i Östra Skaraborg

  • Mer nyföretagande i Falköping.
  • Digitala upplevelser i kung Ranes glömda rike.
  • Ökad vinterturism i Mullsjö.
  • Locka fler turister till Hornborgasjön.
  • Ett bluesigare och mer kreativt Tidaholm. Läs mer här
Offroad Småland Projektet ska marknadsföra Småland som en attraktiv destination för utländska besökare som vill ha en aktiv och äventyrlig semester. Journalistresor, med guidade turer på offroadmotorcykel, genomförs för att visa på besökares möjligheter till ett helhetskoncept med spännande aktiviteter, boende och mat.

Förstudie Grön landsbygdsintegration 

Nybrukarna vill undersöka möjligheten att kombinera grön rehabilitering/snabbspår till arbetsmarknaden och företagsskola för våra nya svenskar. Genom att tänka i flera led kring såväl boende, transporter, rehabilitiering och integration på landsbygden vill Nybrukarna fokusera på helheten för att se om det är möjligt att skapa och införa en modell för grön landsbygdsintegration, med Tolg som pilotort.
Ännu fler projekt från Leader Linné Småland

Reportrar i landsbygdens tjänst

Ett projekt för att skapa lokala redaktionsråd på landsbygden i Kristianstad kommun i samarbete mellan tidning och lokala föreningar. Därmed engageras aktörer att bevaka sin bygd med handledning av journalist på Kristianstadsbladet i en ny samverkansform.
Läs mer hos Skånes Ess

Yalla Sjöbo

Ska bygga upp en verksamhet som är både en inkluderande arbetsplats och en mötesplats i Sjöbo kommun – en möjlighet för människor som flyttat till Sverige att fortsätta sina liv i ett nytt land. Projektets deltagare kommer tillsammans att utveckla arbets- och mötesplatsen med fokus på matlagning och hantverk.Läs vidare hos Leader Sydöstra Skåne

 

Vill du också starta ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.
Har du en idé, börja med att gå in på vår sajt och testa den mot tio frågor.Nästa LAG-möte för nya ansökningar är 5 december.
Ansökningshandlingarna ska vara inne senast den 4 november.

 

Dela:

Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Storgatan 15, 286 37 Örkelljunga +46 709-77 33 33 info@leaderskanens.se

En hemsida från Bravissimo