Avslutade projekt 2014-2020

Avslutat projekt: Förstudie Rekreationsområde Makadammen

Publicerades den 4 juli 2016

Ett av de godkända projekten den 21 juni är en förstudie om hur man kan använda ett tidigare industriområde. Strax utanför Åstorp ligger ett stort stenbrott, det så kallade Makadammen. Nu har den tidigare verksamheten avslutats och platsen kan utvecklas till ett spännande friluftsområde. Förstudieprojektet Rekreationsområde Makadammen ska undersöka vilka möjligheter som finns att skapa större attraktivitet, nya mötesplatser samt fler arbetstillfällen i området. Förstudien kommer även att arbeta tillsammans med en rad lokala föreningar och företag för att samla in alla goda idéer och tankar.

Ansökan måste formellt godkännas även av Jordbruksverket.

 

Dela: